LLUITA DE CLASSES I QÜESTIÓ NACIONAL A CATALUNYA

CATALÀ: Lluita de classes i qüestió nacional a Catalunya – Català (PDF)

Nota introductòria: en complementarietat de tasques, de manera relacionada i d’acord amb la publicació del document unitari d’agitació pel Movimient de Reconstitució des de tot l’Estat espanyol (Davant les eleccions al Parlament de Catalunya: Boicot!), des de Catalunya procedim a la publicació d’un document teòric propagandístic d’elements d’anàlisi sobre la lluita de classes i la qüestió nacional a Catalunya aquests últims mesos. Una veritable acció internacionalista unitària ha d’estar regida per la conjugació dialèctica de tasques entre nació oprimida i nació opressora: insistir en el suport incondicional del dret a l’autodeterminació des de la primera, i insistir en la fusió internacional des de la segona; en agitació unitària per l’internacionalisme i en propaganda concreta per a la seva explicació. En aquest sentit, de proporcionar bases d’anàlisi a tota l’avantguarda, es publica el següent text.

LLUITA DE CLASSES I QÜESTIÓ NACIONAL A CATALUNYA     

  1. Elements d’anàlisi sobre la situació actual

Ha transcorregut gairebé un any des de celebració de la consulta del 9-N i la lluita de classes, tant a nivell nacional com internacional, ha experimentat importants viratges que no poden obviar-se, i més tractant de la qüestió nacional catalana. Per molt que enutgi, i fins i tot frustri, als pràctics i economicistes del moviment comunista, la lluita política de classes fa dècades (moltes dècades en el cas europeu i de l’Estat espanyol en particular) que no té la contradicció principal o el nucli de conflictes principal entre el proletariat i la burgesia, sinó entre faccions de la burgesia, inclosa l’aristocràcia obrera, darrere de les quals hi segueix més o menys convençut el moviment comunista vigent —resultat natural en un període de crisi profunda del marxisme un cop esgotat el Cicle Revolucionari obert per la Revolució de 1917 i regit pels paradigmes al voltant de la praxis emanada d’ella. En l’etapa imperialista, i més accentuadament en centres imperialistes, les contradiccions interburgeses tenen el focus en la lluita per a majors quotes de plusvàlua i repartiment de les quotes de poder entre burgesia mitjana i petita i aristocràcia obrera, i el gran capital monopolista financer1. Tal és el cas en la qüestió nacional catalana, en què en el marc de l’opressió nacional l’arrelada burgesia mitjana i petita, amb sectors vacil·lants de l’aristocràcia obrera, ha aixecat la bandera de la independència política de Catalunya davant l’ofensiva de l’aliança internacional del gran capital de l’Estat espanyol, per a poder participar de més poder en la cadena imperialista2. En aquest context, en els últims mesos s’han succeït una sèrie d’importants moviments en tal contradicció que regeix el procés sobiranista. La publicació d’aquest nou document està motivada per la situació actual radicalment diferent respecte a la situació de fa un any de cara al 9-N, que exigeix un deteniment especial per a definir clarament el posicionament internacionalista i les tasques de l’avantguarda comunista.

Com a projecte de la burgesia mitjana i petita que és no s’han pogut més que manifestar públicament profundes vacil·lacions, indecisions i desorientacions que caracteritzen històricament tals faccions de classe, traduint-se en una infinitud repetitiva de fulls de ruta, d’opcions de llistes per a les eleccions, etc. Amb tot, s’han convocat per enèsima vegada unes eleccions parlamentàries “decisives”, per a les quals tindran ara ja sí obertament un paper polític fonamental les anomenades entitats sobiranistes. En el document que vam publicar de cara al 9-N definíem el paper de l’Assemblea Nacional, Òmnium Cultural i altres entitats sobiranistes com el de «mecanisme d’equilibri entre els partits polítics en el moviment sobiranista». Ara més que mai pot entreveure’s de forma nítida tal paper, havent-se integrant com a lligam catalitzador (i excusa) entre partits en la candidatura unitària. Les contradiccions i vacil·lacions que reuneixen com a representants “civils” de la mitjana i petita burgesia, exacerbades per l’escenari polític actual, van quedar patents en la proposta original i absurda, pròpia únicament de la naturalesa contradictòria de tals faccions de la burgesia –recolzada per la CUP–, de llista unitària civil “sense polítics”, seguint la unilateralitat burgesa segons la qual la política es circumscriu únicament als parlamentaris i partits polítics. En aquesta lògica, una llista fora d’aquests és ja una llista sense polítics, fora o per sobre de la política (podria lligar-se això a la concepció anarquista de política). Pel contrari, des del marxisme s’entén que, en una societat fundada sobre la divisió social del treball i escindida en classes socials, tota lluita, tota decisió o opció és política, i en concret política en favor d’una o altra classe —política burgesa o política proletària, política reformista democràtica o política revolucionària, política per al poder vigent o política per al Nou Poder3. Això significa que en tot allò immediat i espontani juga un paper directiu la política burgesa i que, per a fer política revolucionària, des de la guia ideològica, des de la consciència revolucionària, amb instruments propis, s’han d’anar creant les condicions, s’han d’anar incorporant determinades masses a la revolució segons les tasques a l’ordre del dia –actualment, la reconstitució ideològica– per conformar concèntricament un moviment revolucionari total, i no simplement, per exemple, sense mediacions voler donar un caràcter polític (que no serà més que fomentar la política obrera burgesa) als moviments de resistència existents (a l’estil dels Plejánov, Martínov, etc.).

Sigui com sigui, en general, la llista unitària, junt a la llista de la CUP, tant per les formacions adherides com per la conjugació de la pròpia llista –líders de ANC, Òmnium, intel·lectuals inconformistes, etc.–, mostra de forma clara el caràcter petitburgès motivador (i motor) del procés sobiranista. Aquesta llista electoral també ha portat al límit, més o menys previsiblement, la contradicció interna de la federació CiU, representant històrica del gran capital català durant la transició, que durant aquests últims anys ha vist com CDC donava més passos enrere per a lligar-se a la burgesia mitjana i petita –sobretot amb la mitjana, amb la burgesia de segona línia, representada per ERC, al voltant de la qual s’ha format un teixit amb múltiples associacions patronals locals i nacionals de la burgesia mitjana catalana– per a poder dirigir el moviment nacionalista independentista i obtenir una millor articulació tant en territori català com espanyol. Això ha portat inevitablement al trencament amb UDC, ferma en la posició centrista i prudent del gran capital4 de les patronals Foment del Treball Nacional5, CEOE, etc. Més generalment, aquest moviment de CDC l’ha portat a cert distanciament, inevitable també, respecte la gran burgesia catalana, com va quedar gràficament palpable en la XXXI edició del Cercle d’Economia de Sitges, celebrada a finals de maig d’aquest any, amb les diferències entre el president del Cercle, Anton Costas, i Artur Mas i les diferents preguntes al president reclamant moderació i fins i tot desfer el camí recorregut6.

Això, el pas enrere de CDC cap a capes inferiors de la burgesia, no significa gens ni mica que el procés estigui motivat o tingui el seu caràcter d’arrel en la gran burgesia catalana; precisament perquè CDC ha hagut de recular, junt a l’auge de la CUP i ERC, mostra amb quina força el procés sobiranista està motivat per faccions de la burgesia mitjana i petita catalana desplaçada de quotes de plusvàlua i poder (o, com ho diuen ells, de “repartiment de la riquesa”). Òbviament que la gran burgesia catalana aprofitarà aquesta conjuntura per a poder articular-se millor en el bloc hegemònic de l’Estat –com ja ho intenta fer UDC reclamant modificacions de la Constitució i noves formes de finançament autonòmic7–, però això no ens diu res del caràcter de classe de fons del moviment independentista. És més, no només la gran burgesia catalana sinó totes les altres faccions de classe de la burgesia intentaran redefinir en aquest context el seu espai econòmic i polític —per exemple, les faccions espanyolistes de la burgesia mitjana i petita catalana8, en Ciutadans, Podem, etc., intentaran aprofitar-ho per a escalar posicions en les esferes de poder de l’Estat9. No anar més enllà de les formes externes aparents, més enllà de la façana, tractar les classes socials com un tot homogeni sense contradiccions internes –sense tan sols distingir, per part de pràcticament cap destacament del MCE, l’aristocràcia obrera en el sí del proletariat com a facció de la burgesia–, duu a confondre moviments tàctics de certes faccions de classe amb el caràcter de classe de tal o qual moviment; a confondre frases amb el rerefons de classe. Ha estat el cas de les anàlisis del PCPE, RC, PCOE, etc., que conceben el procés com un afer entre faccions de la gran burgesia financera o, encara pitjor, si pot ser, entre burgesies homogènies10.

Reprenent el fil, en el document per al 9-N vam definir el paper d’ERC com a «força política parlamentària directriu de la línia independentista» i «representant històrica d’àmplies capes de la mitjana burgesia principalment –fet que no exclou vacil·lacions envers altres faccions de classe–». A causa d’aquesta posició, ERC es va mostrar inicialment reticent a la proposta de llista unitària, on podria quedar difuminat tal paper, exercint pressió sobre l’ANC perquè rebutgés la proposta11 —en moments en què les contradiccions internes a l’ANC com a mediadora entre partits relacionades amb la basculació entre faccions de la burgesia mitjana van prendre força. Finalment es va haver de resignar a les noves posicions de CDC i, per no quedar relegada del paper assenyalat, va acceptar la llista a condició de garantir-se posicions importants en les nous organigrames governamentals de la burgesia12.

En sectors inferiors de la burgesia, en particular de la petita burgesia radicalitzada –amb base històrica en la intel·lectualitat universitària “radical”–, ha pres força els últims anys (a causa de l’ofensiva del capital sobre aquest sector en general) una Esquerra Independentista de llarga trajectòria. Malgrat que des d’aquest sector, en les típiques escenificacions petitburgeses, es van retirar a finals d’octubre de 2014 de les negociacions pel 9-N per una deriva «verinosa»13 i denuncia la «dilació de les eleccions»14, al cap i a la fi han seguit i assumit, amb totes les rabietes de per mig, la lectura de CiU-ERC sobre el 9-N –ometent el mandat imperatiu de les masses, incapaços d’actuar en conseqüència– i sobre les eleccions municipals i el 27-S —concebent-les com «plebiscitàries i constituents», demanant de nou sense escrúpols, i aquesta vegada per mitjà del Parlament, que els “ciutadans” expressin de «manera clara» la seva decisió. Per a les eleccions parlamentàries del 27-S, sota la confluència (una altra!) de Crida Constituent (CUP, En Lluita, Corrent Roig, Poble Lliure, Arran, Endavant OSAN, SEPC, COS, etc.)15, s’afirma que «el Parlament sorgit de les eleccions es proclamarà Assemblea Constituent amb l’encàrrec de redactar la Constitució de la República Catalana»16. El fet de no distingir, tant “objectivament” com per als interessos revolucionaris, entre el 9-N i el 27-S –en la propaganda electoral s’arriba a afirmar sense miraments que «el 27-S equival al referèndum que l’Estat espanyol ens nega»17 (!!!)–, és a dir, considerar-los respectivament com a mecanismes vàlids per al dret a l’autodeterminació18, acceptant un darrere l’altre els esdeveniments polítics de la burgesia renegant en tot cas de política independent de classe, no és més que posar-se les ulleres pràctiques de la burgesia i renegar del dret a l’autodeterminació segons l’internacionalisme proletari. L’acceptació de facto d’escenaris tan diferents en favor del “bé suprem” de la independència denota una profunda incomprensió de l’internacionalisme i, sobretot, acaba sent una pedra més en el camí per al dret a l’autodeterminació segons els interessos proletaris i les tasques actuals, una pedra més en el camí de l’educació i l’elevació contra el nacionalisme i el xovinisme.

Aquest corol·lari respecte el 27-S és el que la tradició anticapitalista de l’Esquerra Independentista porta, i no pot deixar de portar: una “Assemblea Constituent”, parlamentària i sortint del Parlament! Com al llarg de tota la seva història19, s’abandona qualsevol línia revolucionària per al Nou Poder, renegant de tots els deures pertinents per al pla general de la revolució (guia ideològica, mediacions, etc..), en favor del projecte parlamentarista per a la seva «República Catalana Independent» sobre bases reformistes d’un «pla de xoc» amb mesures «concretes» diverses per a les «masses populars», sempre sobre dosis de rebel·lió espontània contra l’opressió. Igualment, des de la Crida Constituent es clama «contra el control financer i especulatiu de l’activitat econòmica i a favor de l’economia productiva i col·lectiva», contraposant «capital financer» i «capital productiu», sense entendre l’estreta relació històrica existent entre ells —a cert grau de desenvolupament de les forces productives, la necessitat de majors cicles de capital, de major finançament estatal, de fusió de branques productives i de reduir costos de circulació exigeix el pas del capital productiu acumulat a capital productor d’interès (des de dipòsits bancaris a Itàlia des del segle XII, passant per la compra de deute públic estranger ja al segle XVII per part dels Països Baixos, fins a l’especulació amb el capital social per accions i fons d’inversions) i la consegüent funció crucial de l’aixeta màgica del crèdit modern. Ni tan sols el cooperativisme s’ha escapat d’aquest lligam entre «capital financer» i «capital productiu». (S’estirarien més els cabells si sabessin que el capital usurer, del més pur cicle D-D’, va ser anterior i fonament del capital “productiu” modern). Aquesta oposició entre «capital financer» i «capital productiu» reflecteix el desplaçament del centre de la lluita de classes, esmentat a l’inici del document, de la contradicció capital-treball cap a la contradicció interburgesa entre gran burgesia i petita burgesia; en el seu afany anticapitalista la fan passar per la lluita de classes revolucionària. La lluita no consisteix en coordinar i regular diferents sectors del capital (privat, públic, cooperativista, etc.), sinó en revolucionar la relació capital-treball i la totalitat de les relacions socials. Aquesta lluita, que és en tot el seu sentit un projecte global que comença des dels deures de l’avantguarda teòrica, prendrà forma massivament amb la revolucionarització de tota la vida social a través de nous òrgans de poder creats amb masses militarment organitzades en un mar armat sota la direcció del Partit de Nou Tipus.

Com s’ha vist, ben aviat apareixen inevitablement en la línia radical el parlamentarisme i el seguidisme; destins comuns (i finals) de la política burgesa suposadament radical (el terme «radical» ha estat des de fa molt temps camp de la radicalització petitburgesa). Després de totes aquestes exigències parlamentaristes i reformistes, encara tenen espai (i humor!) per proclamar que pretenen «bastir noves institucions polítiques radicalment democràtiques» (democràtiques, no revolucionàries) o «construir una societat no patriarcal».

Tot això culmina, i probablement és l’aspecte que més uneix a tota la variada Esquerra Independentista, en el flagrant nacionalisme social. Enlloc d’enfocar la qüestió nacional com una tasca democràtico-burgesa que pot resoldre’s (no superar-se) abans de la revolució i en el capitalisme des del dret democràtic a l’autodeterminació i per cap privilegi nacional concretant-lo en cada cas sempre segons els interessos de la revolució i condicions específiques (autonomia regional, federació, independència política, etc.) i treballant per la fusió internacional del proletariat de totes les nacions en un moviment internacional únic, tenint en ment que la solució des de la revolució és la fusió de totes les nacions en igualtat de drets en el comunisme, es pren la qüestió nacional com el centre del seu programa per mitjà de la reivindicació absoluta de la independència dels Països Catalans al qual s’hi subordina el seu socialisme petitburgès (“independència i socialisme”, etc.)20 en un complet projecte de construcció nacional. Enlloc d’una posició negativa pel que fa a la qüestió nacional (abolició de privilegis nacionals i igualtat de drets, superació de barreres nacionals, etc.) s’adopta una posició positiva d’identificació i construcció nacional. I és que l’internacionalisme tracta sobre el recolzament incondicional del dret a l’autodeterminació política de totes les nacions oprimides i diferents regions i el recolzament condicional a tal separació, sota certes condicions i interessos segons les tasques de la revolució comunista, amb l’únic objectiu de poder fer més nítida la lluita de classes i articular de forma més fàcil la fusió internacional en un únic moviment revolucionari totalitzador (fusió que no es donarà de forma mecànica en un Estat unitari si no es tracta adequadament la tasca democràtica dels drets nacionals); tals posicions no tenen res a veure, ni han de tenir res a veure, amb apel·lar al “desenvolupament nacional” ni recloure per nacionalitats els moviments. Així, a diferència de nosaltres, que podem recolzar condicionalment la independència política de Catalunya en certs moments com a solució de l’opressió nacional existent –independència estatal, no “econòmica”, ja que l’opressió nacional tracta sobre privilegis polítics entre nacions–, sota certes condicions favorables per al moviment revolucionari i tenint sempre en compte que seria una mesura democràtica de caràcter transitori (o sigui, sense apel·lar a la construcció o desenvolupament del projecte nacional), des de l’Esquerra Independentista es fa tot el contrari: la revolució s’adapta a una reivindicació ja absolutitzada com la independència, i, en general, a les nacionalitats, i en un marc de projecte de construcció i esplendor nacional en el “socialisme”. Així doncs, la qüestió nacional no és un aspecte amb el qual ha de lidiar el moviment revolucionari, sinó que la revolució és un aspecte amb el qual ha de lidiar el moviment nacionalista. Es perd de vista que l’única cosa absoluta i incondicional per a les i els revolucionaris és la revolució comunista —aquest és el verdader significat de la consigna maoista de la rebel·lió es justifica21.

A part del xovinisme imperialista que denota l’Esquerra Independentista –reivindicació patriòtica històrica del que “no va poder ser però hauria de ser” (Països Catalans) i de major participació pròpia en el repartiment de la plusvàlua–, i de recloure les lluites per nacionalitats (i també per territoris i fins i tot per municipis o barris), el que implica la concepció nacionalista és el tracte exclusivista de la qüestió nacional i el plantejament nacional de la revolució. Però les i els comunistes no s’han d’ocupar només de les opressions en el seu territori nacional (esdevenint revolucionaris nacionals) i simplement solidaritzar-se amb altres territoris –en una espècie de contemplació mútua entre nacions oprimides22–, sinó ocupar-se de totes les opressions arreu on es produeixin i treballar per una fusió completa de tot el proletariat i de totes les nacions (oprimides i opressores) en tots i cadascun dels moments de la totalitat de la lluita revolucionària i de les tasques democràtiques, sempre per la defensa del dret a l’autodeterminació de totes les nacions i per cap privilegi nacional. D’això tracta l’internacionalisme proletari. A la inversa, en el cas del nacionalisme de nació opressora –del que fa gal·la el gruix del MCEe–, tampoc s’ha de fer-se l’internacionalista de portes enfora i passar per alt les opressions en el territori estatal propi.

Per tant, recapitulant: en el projecte de l’Esquerra Independentista es té la independència sobre una base parlamentarista i reivindicacions concretes parcials “populars”. Per contra, el projecte revolucionari està per la fusió de totes les nacions en una única comunitat productiva mundial sobre les bases del Poder Proletari avançant amb Guerra Popular per iniciativa conscient i preparada, especificant-la en cada cas i succeint-se en revolucions culturals. Tot això exigeix un pla per a la revolució que no es redueix a una política espontània de carrer, d’acció-reacció que agrada tant al radicalisme de l’Esquerra Independentista, sinó que exigeix partir i avançar des de l’element conscient en constants, múltiples i recíproques mediacions amb aquells sectors de masses que com a bases de recolzament poden ajudar, segons les seves característiques i el moment particular, a avançar en la revolució. En el moment actual, aquestes masses són els sectors de l’avantguarda teòrica23 permeables a la Línia de Reconstitució amb les quals, conquerint-les a través de la lluita de línies entorn el Balanç, en el període d’acumulació de forces en l’avantguarda segons l’etapa actual de defensiva estratègica política, es pugui avançar en reconstituir ideològicament el marxisme —en sintetitzar les experiències de lluita de classes i els coneixements més avançats de la humanitat per poder situar la cosmovisió marxista en un punt més elevat i preparat per al nou cicle revolucionari.

Sense sorpreses, per tant, des de l’Esquerra Independentista s’acaba oferint un projecte nacional popular, un projecte socialista nacional. Tant pel caràcter petitburgès del nacionalisme radical com pel caràcter patriòtic de la seva proposta, no és d’estranyar que al llarg de la història recent hi hagi hagut abundants portes giratòries entre l’esquerra insubmisa i l’esquerra institucional, entre l’esquerra radical i la dreta radical, entre el nacionalisme radical i el feixisme social. Segurament un dels exemples més evidents va ser la feixista República Social Italiana (1943-1945), coneguda com a República de Saló, on un dels principals dirigents fou l’antic comunista nacional Nicola Bombacci –membre del PCI en l’època de capitulació de la Komitern pels fronts únics i fronts populars patriòtics– i es van rescatar propostes petitburgeses originàries de la base del feixisme com la corporativització, el sindicalisme nacional o la “socialització”. Per aquells anys, en la definitiva autoliquidació frontpopulista de la Komintern, també tingueren lloc aliances nacionals entre esquerres i dretes radicals com el Front Patriòtic a Bulgària (el Partit Comunista Búlgar amb el moviment Zveno)24, etc. Més recentment exemples de la commutació entre l’esquerra i la dreta patriòtiques radicals n’és el Front Nacional a França –conquerint antics feus de l’esquerra nacional, com l’antiga zona industrial del nord– o la coalició de govern entre aparents “enemics” com Syriza i Anel a Grècia. A Catalunya, la base política petitburgesa i reformista de l’esquerra radical va portar a un gran transvasament entre el PSAN i ERC, i entre el PSUC i PSC, als anys 70 i 80 —quan les portes de les institucions van obrir-se a l’aristocràcia obreria i a altres sectors de la burgesia.

En altres sectors, vinculats més aviat a l’aristocràcia obrera (faccions assalariades de la burgesia, sobre la base de la divisió tècnica del treball i de les necessitats de l’imperialisme, acomodades i participants en el bloc dominant), pot veure’s com en els vacil·lants ICV i PSC han hagut més desercions cap a la torrencial mitjana i petita burgesia històricament catalanista que ara abanderen ERC, CUP, etc. Per a desmarcar-se d’aquesta facció, noves escissions de la mitjana i petita burgesia revoltada formen la línia principal, junt amb un important pes de l’aristocràcia obrera, de les noves plataformes “ciutadanes” com Barcelona En Comú25, Guanyem Badalona En Comú, etc. De cara a les eleccions del 27-S hi concorrerà Catalunya Sí Que Es Pot, candidatura de confluència on s’hi emmarca l’autodisolt Partits dels i les Comunistes de Catalunya (PCC) —que finalment va allunyar-se de les posicions de la Crida Constituent de l’Esquerra Independentista i forma part actualment d’una plataforma “unitària” (una altra!) anomenada Comunistes de Catalunya26. Un tret distintiu de totes aquestes noves candidatures vinculades a l’aristocràcia obrera és que les ha seguit cert gruix del proletariat profund desmobilitzat en altres ocasions27 —podria entendre’s per l’escissió històrica del moviment obrer en un moviment espontani no ascendent monopolitzat per l’aristocràcia obrera, que en el cas assenyalat arrossega certes capes del proletariat profund, i un moviment conscient de nou tipus que només pot partir de l’avantguarda teòrica marxista leninista. Precisament perquè el proletariat profund constitueix la majoria de la població moderna –a causa de la necessitat de producció de plusvàlua, de separar els mitjans de producció respecte del treballador/a–, tots els sectors de la mitjana i petita burgesia i del gran capital han mostrat el seu interès en atraure i mobilitzar les masses proletàries de la perifèria barcelonina28. La mescla generacional i internacional de proletaris i proletàries al cinturó de Barcelona, forjada durant més d’un segle, ha d’impulsar a tractar, resoldre i superar la qüestió nacional per a poder aprofitar tal mescla internacional que el mateix capital ja brinda i no, contràriament, ometre la qüestió nacional o portar-la al terreny del nacionalisme afavorint així a l’escissió nacionalista del proletariat com a carn de canó per a la burgesia. I no ens cansarem de dir-ho: sense el proletariat en procés d’autoconsciència, que ha de començar per les tasques ineludibles de reconstitució ideològica de l’avantguarda teòrica comunista per a poder reconstituir el Partit Comunista i iniciar la Guerra Popular, les tensions interburgeses seguiran dominant la lluita de classes dels nostres dies. Més concretament: en aquest procés no hi ha cap raó suprema (sigui un Déu, un wuji o la “autoconsciència de l’Esperit”, o la “missió històrica”, la “inevitabilitat històrica”, la “espontaneïtat” o “naturalesa” del proletariat, la “justícia”, etc.) que porti o garanteixi el comunisme. La capacitat de victòria, de revolucionarització constant, no depèn de cap panlogisme o força externa, sinó de la nostra pròpia capacitat, de la subjectivitat conscient revolucionant l’objectivitat recíprocament. Tot el moviment revolucionari emanat del paradigma del Cicle Revolucionari d’Octubre va compartir aquest optimisme teleològic –ja des de Marx i Engels amb la revolució a Anglaterra, passant pels bolxevics després de 1917 amb la revolució europea i arribant a la desesperació eufòrica de la fracció maoista del PCX i dels albanesos del PTA als anys 7029–, amb el qual es menysprea en major o menor grau el paper motor de l’element conscient.

       2. Elements de la política internacionalista

En el transcurs general de les coses aquests últims anys, amb un govern de l’Estat immòbil i amplis sectors de l’avantguarda teòrica hipnotitzats (eclipsats) pel còmode internacionalisme vulgar luxemburguista, la independència política apareixia com la sortida més adequada, des de la política internacionalista30, de resoldre la qüestió nacional pel que fa a Catalunya i, especialment, per a obrir un necessari debat en el sí de l’avantguarda. No obstant això, la qüestió ofereix un panorama completament diferent en l’actual estat de coses, havent-se celebrat la consulta del 9-N i a les portes d’unes eleccions legislatives el 27 de setembre. A diferència del criteri practicista de la burgesia i del nacionalisme independentista petitburgès –Esquerra Independentista, principalment–, que té la independència com a projecte nacional entre cella i cella i s’agafarà on sigui, aquests dos escenaris diferents exigeixen un estudi detallat i no deixar-se portar cegament pel corrent il·lusionant que una i altra vegada les burgesies mitjana i petita catalanes intenten encendre, ni treure-s’ho de sobre d’igual forma sense atendre els matisos —matisos que són decisius en la història universal en general i en la història del marxisme en concret.

La consulta del 9-N, que finalment va acabar en un no res i com a arma per guanyar temps, suposava una prova de foc per a l’actitud internacionalista de l’avantguarda teòrica, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat –i, en particular, de la nació opressora–. Des de Catalunya, BiR cridà a la participació en tant enteníem que una oportunitat com aquesta d’expressió directa de les masses en un tema tan candent i tan dilatat com aquest no podia passar-se per alt, tant per a resoldre l’opressió nacional catalana com per a l’educació internacionalista de l’avantguarda i les masses treballadores, però sense posicionar-nos en concret degut al seu caràcter no vinculant. Des de la resta de l’Estat, i amb especial importància des de la nació opressora, en complementarietat recíproca de tasques, altres col·lectius de la Línia de Reconstitució van cridar també encertadament a la participació a la consulta i, en aquest cas per la seva situació de nació opressora, al vot pel Sí-Sí, segons els raonaments exposats31. En canvi, com es va poder veure, amplíssims sectors de l’avantguarda teòrica, en canvi, van cridar al boicot (i, s’ha de dir, per formes absurdes de boicot), i aquells sectors que havien cridat a la participació en la consulta, com des de l’Esquerra Independentista, un cop celebrada aquesta van desentendre’s del resultat i compromís del mandat imperatiu de les masses i s’han pujat al carro de les eleccions parlamentàries. Com s’ha dit abans, el 9-N quedà consumat com un no res; la majoria de l’avantguarda va perdre una oportunitat d’or pel que fa a la qüestió nacional per a l’educació internacionalista i s’ha arribat, amb tot, a un nou escenari infinitament inferior, no tan sols en l’escenari polític general per a la qüestió nacional catalana sinó que també (i principalment pel que interessa al moviment revolucionari) en la reafirmació de les posicions oportunistes i nacionalistes de l’avantguarda teòrica, que fan més profunda una vegada més la crisi d’arrel en què es troba el moviment comunista internacional.

En canvi, les eleccions parlamentàries del 27-S, com qualsevol altra elecció parlamentària, no corresponen al mandat imperatiu directe de les masses i consagren, al cap i a la fi, de nou, la pugna entre faccions de la burgesia catalana i estatal en un nou (i repetitiu a la vegada) escenari per a les negociacions interburgeses. Per aquest motiu, des de BiR i des de la Línia de Reconstitució en general, a diferència del 9-N, cridem al boicot a aquestes eleccions i al nou cicle electoral. En cap cas significa això renunciar al dret a l’autodeterminació per a Catalunya i qualsevol altra nació o regió, ni tan sols renunciar a la seva independència política o qualsevol altra sortida en un noves condicions concretes, sinó que entenem que les condicions actuals (eleccions parlamentàries, amb la consulta ja celebrada i relegada al fons del calaix ) no es corresponen als interessos internacionalistes proletaris. L’oportunisme nacionalista, en canvi, s’aferra tan al 9-N com al 27-S com quelcom idèntic i útil per a realitzar el seu projecte nacional, burgès –en la línia practicista segons la qual la independència és una cosa merament instrumental–, o els rebutja categòricament sense prendre en consideració les diferents possibilitats que ofereixen per al proletariat. Des de la unilateralitat burgesa que impregna tot el moviment comunista se’ns podria objectar de canvi de línea, d’absència de posició ferma –de metafísics, que diria Rosa Luxemburgo, o de dualistes, que diria Kíevski–; però precisament el canvi substancial de la situació política exigeix un posicionament substancialment diferent i concret per a cada escenari des dels principis de l’internacionalisme proletari32, tal i com ja vam comentar en el document publicat pel 9-N. És més, acontentar-se amb simples i supèrflues comunicats polítics en una posició tàctica inalterable ad infinitum, sigui quina sigui l’evolució dels esdeveniments, sense abordar la qüestió des de l’arrel, menyspreant la política proletària pròpia, no és més que fer el joc a tal o qual sector de la burgesia en una típica (massa típica) ostentació practicista. Els principis de l’internacionalisme proletari, i de la cosmovisió marxista en general, són la base abstracta a partir de la qual es determinen i prenen cos diferents posicionaments tàctics segons les condicions concretes, que poden variar i modificar-se en el temps (i que enriqueixen, en la síntesi teòrica, la cosmovisió marxista); així, per exemple, en el cas actual de Galícia o el País Basc, o de Catalunya fa una dècada, no és (o no era, respectivament) adequada la consigna de la independència política en tant que no existeix (o no existia) tal moviment polític majoritari i la independència per tant no es presenta (o no es presentava) com la sortida per a resoldre la qüestió nacional, i no seria tasca ni molt menys dels comunistes encendre la flama de l’independentisme33. Congelar posicions tàctiques, concretes i temporals com a posicions de principis –per exemple, la unió federal en què es va construir la URSS, la direcció tècnica única en els unitats de producció a la URSS, la tàctica insurreccionalista o la no independència en certs casos–, porta a paradigmes assimilats amb què afrontar mecànicament qualsevol altre problema concret que acaben debilitant i estancant el marxisme34.

La miopia teòrica dels practicistes, tant de Catalunya com de la nació opressora que constitueixen en les diferents formes el gruix del moviment comunista de l’Estat espanyol (MCEe), duu a no distingir escenaris tan diferents com una consulta amb vot directe on les masses tenen la decisió en les seves mans i se les pot involucrar en l’internacionalisme i en la posició respecte la qüestió nacional, en una immillorable ocasió per a obrir la crítica sobre la qüestió nacional en l’avantguarda teòrica, i unes eleccions parlamentàries en què les diferents faccions de la burgesia pugnen per una millor posició negociadora i les masses són carn de canó. Repetim: escenaris tan diferents no només per la diferència de formalitats d’elecció, sinó fonamentalment per la diferent potencialitat que se’n pot extreure per als interessos revolucionaris. Un cas particular, absurd i inigualable del menyspreu per la teoria i pel tracte concret de les situacions han estat els posicionaments idèntics del PCPE-PCPC per al 9-N i el 27-S: cridar al boicot, sigui quina ocasió sigui, tant pel 9-N com pel 27-S, apel·lant al «vot en clau de protesta introduint paperetes que manifestin el rebuig a la UE i l’OTAN»35, demostrant així que no han entès res sobre la qüestió nacional36. El més insultant del cas, i més perjudicial per als hàbits de l’avantguarda teòrica, és que presumeixen de «un anàlisi científic de la realitat del nostre país, basat en el materialisme històric i dialèctic, [que] ha permès als i les comunistes de Catalunya analitzar i definir amb claredat els interessos de classe que confronten projectes a Catalunya»; doncs bé, on està aquesta anàlisi científica, tan profunda i clarivident?!? Buscant-la no l’hem trobat enlloc. No entrarem a fer hipòtesis sobre com, internament des del PCPE-PCPC, s’arriba a tals posicionaments tan simplistes i favorables als nacionalismes, però si amb una suposada autoritat es pretenen justificar públicament en base d’una anàlisi tan contundent com sembla… lo mínim és exposar-la a crítica de tota l’avantguarda teòrica i de les àmplies masses! I més tractant-se del moment actual, de profunda crisi del moviment revolucionari i amb la qüestió nacional a l’ordre del dia. El que no pot fer-se, sense caure en actituds elitistes i liberals, sense desarmar a la classe, és tirar la pedra i amagar la mà, exposar el què sense explicar el perquè i fugir com oportunistes functus offictio intentant convèncer sense educar, intentant no involucrar-se en la teoria i crítica revolucionàries. La sana tradició marxista s’ha de caracteritzar sempre per l’exposició pública, per l’explicació a totes les masses treballadores, de les seves crítiques i anàlisis, contra el secretisme i superficialitat de la política burgesa.

En el comunicat del PCPE-PCPC per al 27-S s’afirma que «cap [dels projectes a Catalunya] correspon als [interessos] de la classe obrera i capes populars catalanes». Si bé qualsevol projecte nacionalista ha de ser aliè als interessos proletaris, això no implica (ni molt menys justifica) el deixar de banda la qüestió nacional, com fa el PCPE-PCPC i gran part de l’avantguarda teòrica del MCEe (capbussant-se inevitablement des de la consciència burgesa en els aspectes econòmics immediats i intentant treure’s de sobre ràpidament aspectes que “sobresurtin” d’aquest àmbit, com la qüestió nacional). La qüestió nacional s’ha d’afrontar, com un afer que afecta i escindeix al proletariat, des de la política proletària, des de la política internacionalista de solució democràtica de l’opressió nacional i fusió internacional. L’actitud mencionada va relacionada amb l’actitud nacionalista de nació opressora de menysprear i deixar passar la qüestió nacional com quelcom que involucra solament a la burgesia37, enlloc d’un afer a l’ordre del dia que involucra a totes les classes socials de la societat catalana i espanyola i que, particularment, alinea el proletariat darrere de tal o qual burgesia (com en qualsevol escenari sense moviment revolucionari reconstituït), o amb l’actitud nacionalista de nació oprimida d’identificar-se amb un projecte nacional i subordinar a aquest la lluita revolucionària en tots els escenaris polítics. Pel contrari, la qüestió nacional a l’Estat espanyol està més que mai a l’ordre del dia i exigeix del comunisme una política per abordar-la, amainar-la, resoldre-la concretament segons l’internacionalisme proletari –dret a l’autodeterminació i fusió del proletariat de totes les nacions– i les tasques del moment actual de l’avantguarda —lluita de dos línies entorn el Balanç del Cicle Revolucionari d’Octubre en general, i entorn el balanç de la qüestió nacional en concret en aquest aspecte. Només podrà desenvolupar-se una verdadera consciència revolucionària capaç d’emprendre la titànica obra de revolucionar el món com a tot si s’és capaç de sintetitzar i assimilar, de conèixer i saber tractar, qualsevol tipus de relació social entre qualssevol tipus de classes en la societat, de condensar qualsevol cas i situació38, és a dir, de desenvolupar una cosmovisió revolucionària totalitzadora de totes els contradiccions i determinacions39. Simplificar, o millor dit, rebaixar i limitar la consciència revolucionària i les seves “àrees d’incumbència” a aspectes empíricament propers a les experiències pràctiques immediates exclusives del proletariat (o de l’aristocràcia obrera, monopolitzadora actual dels moviments espontanis), és a dir, a allò que es té a la mà, significa renunciar al paper actiu dirigent de la consciència revolucionària i caure en l’espontaneïtat economicista, en l’estreta reproducció del paper empíric del proletariat en les contradiccions actuals, en la qual es juxtaposen mecànicament diferents tòpics de diferents àmbits (o fronts) parcials de resistència (antifeixisme, republicanisme, ecologisme, feminisme, etc.) sense la totalització revolucionària40.

Concloent aquest anàlisi de la situació actual de la qüestió nacional a Catalunya, resta dir que, com en qualsevol fenomen, la contradicció principal que regeix el procés sobiranista està determinada externa i internament a la vegada. El procés sobiranista es desenvoluparà, per tant, segons l’oposició, la iniciativa i la resposta de la burgesia mitjana i petita catalana envers el bloc dominant espanyol i segons la configuració i relacions internes de les forces polítiques de tals capes de la burgesia, sent això últim lo fonamental, ja que les relacions internes es manifesten activament a través de relacions externes41 o, en aquest cas, l’actitud envers l’Estat burgès espanyol serà manifestació de les contradiccions internes del front de la burgesia nacionalista. Vista la situació actual, portant al límit el tempo per a les negociacions interburgeses en un nou panorama polític, i amb la característica vacil·lació i incapacitat de la burgesia petita catalana i castellana42, el procés seguirà a l’ordre del dia per molt temps. La reforma constitucional o una nova articulació regional serà necessàriament el context en què desembocaran les negociacions interburgeses, en què molt probablement determinats sectors de la burgesia mitjana catalana que encara no s’han despenjat del procés cediran davant les noves propostes. Com a exemple podria posar-se la patronal catalana CECOT, membre de Foment del Treball però a la vegada adherida al Pacte Nacional per al Dret a Decidir i al Manifest del Far43, en la qual ja a l’any 2012 només hi havia un 53% de les empreses favorables a la independència i, pel contrari, un 44% admetien “incertesa” davant la situació actual (“desorientació”, podria dir-se millor)44. La situació és similar a tantes altres patronals de la mitjana burgesia catalana, tot i que certament hi ha patronals més decidides que altres —patronals d’àmbit més local i català, com FemCat. Actualment, a la mateixa CECOT, un 98% dels seus membres creuen que no es pot seguir en la situació actual45. Per tant, nous escenaris polítics i sobretot noves propostes pactades (reforma constitucional, més inversions, compliment de l’Estatut, etc.) podrien fer virar la “incertesa” i la necessitat d’una “sortida” cap a posicions més fermes contràries a la independència política de Catalunya. A tal sortida, en diferents sentits segons els seus respectius interessos, ja s’hi ha mostrat favorables sectors de la gran burgesia, com PSOE-PSC i UDC46, així com la gran patronal catalana Foment del Treball Nacional, i sectors de la petita burgesia i aristocràcia obrera (Podemos, IU-ICV, etc.). El punt fonamental, el que ens interessa a nosaltres, serà la capacitat per resoldre la qüestió nacional, de trobar-ne una solució democràtica, fet que es presenta com extremadament improbable en aquest nou escenari, deixat de banda el 9-N i davant un període d’intenses negociacions interburgeses —i més si opcions emergents de la nova política com Podemos giren el cap i miren cap un altre lloc davant la la qüestió nacional. Per altra banda, tot pot treure a la llum encara més contradiccions en el bloc de la burgesia mitjana i petita catalana, que podria portar a cert envalentonament o radicalització d’algunes de les seves forces, en contraposició a previsibles desercions, amb la consegüent potenciació del nacionalisme entre les masses treballadores.

Per això, des de BiR entenem que el 9-N havia de ser un esdeveniment clau, un abans i un després, tant per donar sortida al problema nacional català –mandat imperatiu de les masses enlloc de negociacions interburgeses i camins parlamentaris interminables que segueixen alimentant el problema nacional–, com per a posar a prova la capacitat de l’avantguarda teòrica de no fer el joc a tal o qual nacionalisme, com finalment va passar ja fos passant per alt el 9-N boicotejant-lo o ometent l’expressió directa de les masses fent seguidisme per al 27-S. Inevitablement, per conseqüència, a diferència del què agradaria a la gran burgesia del bloc dominant47 (i a la majoria del MCEe, immòbil i incapaç), la qüestió nacional no desapareixerà de sobte sense rastre. La pràctica d’aquests últims mesos, com a criteri de veritat, mostra que no es tracta d’aixecar un nacionalisme radical o de deixar passar els esdeveniments de la lluita de classes, sinó de fer avançar l’internacionalisme proletari i de ser capaços d’abordar la realitat i les tasques subjectives ineludibles que l’estat objectiu del moviment revolucionari actual presenta. La única sortida que interessa al proletariat revolucionari és l’internacionalisme, fer política pròpia i tractar profundament la qüestió nacional desenvolupant la lluita de línies entorn el Balanç per a la reconstitució ideològica del comunisme, sent aquesta el primer problema que ha d’enfrontar la revolució. La decadència objectiva generalitzada de la cosmovisió revolucionària, derrotada i estancada arreu, reduïda a mer decàleg polític, fossilitzada com a herència històrica ja constituïda, desbordada i incapaç respecte els nacionalismes, el positivisme, etc., ha d’esdevenir, per obra subjectiva creativa, fertilitat per a la seva elevació, per a la seva reconstitució com a ideologia del proletariat revolucionari.

PROLETARIS DEL MÓN, UNIU-VOS!

21 de setembre de 2015

Notes

1) De fet, el reconeixement implícit, de facto, de tal desplaçament de la lluita de classes ja es donà als anys 20 i 30 del segle passat amb les tàctiques frontpopulistes de la Komintern, amb les quals el proletariat es va subordinar a les faccions que anteriorment s’havien combatut àrduament (petita burgesia, burgesia liberal, aristocràcia obrera dels grans partits socialdemòcrates de l’època, etc.). La revolució va anar desapareixent de l’horitzó de la lluita de classes en favor de les intrigues interburgeses (república, “democràcia”, etc.).

2) Ho vam analitzar en profunditat en el nostre document El parany del nacionalisme: https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/

3) «Lo principal que no comprenen els “socialistes” –i d’aquí la seva miopia teòrica, la seva captivitat en poder dels prejudicis burgesos i la seva traïció política al proletariat– és que a la societat capitalistano pot haver res intermedi, res que no sigui la dictadura de la burgesia o la dictadura del proletariat [política de la burgesia o política del proletariat]» — LENIN, Vladimir Ílich; Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado, I Congrés de la III Internacional, 4-3-1919; https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/internacional/informe.htm. Traducció, nota i negretes nostres.

4) En diferents mítings electorals (del 8 de setembre, per exemple) i vàries entrevistes (a La Vanguardia el 18 de setembre, per exemple), el Secretari General d’UDC, Ramon Espadaler, afirma que «Unió és el més semblant a aquell projecte de CiU de tota la vida» i que «Unió és la CiU del segle XXI» , recollint el paper històric de CiU del gran capital català incrustat i vinculat al bloc estatal.

5) En un comunicat publicat a inicis del setembre de 2015, Foment del Treball es declara en contra del caràcter “especial” del 27-S i del full de ruta independentista, i insta a les institucions governamentals a complir les competències estipulades a l’Estatut i invertir més a Catalunya. En general, aposta per la estabilitat i la seguretat jurídica, en un marc legal (així considerava que havia de ser la consulta del 9-N), en tant que pilar de la gran burgesia catalana en l’articulació del bloc dominant de l’Estat espanyol. En el mateix sentit, amb les seves particularitats, s’expressava el comunicat publicat pel Cercle d’Economia. La diferent posició entre Foment del Treball i el Cercle d’Economia per una banda i les patronals de la mitjana i petita burgesia catalana per l’altra demostra, de nou, l’escissió i l’oposició en el camp de la burgesia, contradicció principal sobre la qual avança el procés sobiranista. A la resta de l’Estat espanyol, el gran capital financer també va pronunciar-se en el sentit de Foment del Treball i del Cercle d’Economia, per mitjà d’un comunicat publicat el 18-9-2015 per l’Asosicación Española de Banca i la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

6) Manel Pérez escrivia a La Vanguardia, el dia després de la conferència de Mas al Cercle d’Economia (29-5-2015), que «el resultat va ser l’eixamplament de les distàncies polítiques entre el president i un sector significatiu de la burgesia barcelonina. (…) Mas i Costas van deixar clar que, un any després, les diferències polítiques s’han ampliat».

7) El 10-8-2015 el secretari general d’UDC, Ramon Espadaler, va afirmar que recolzarien al nou govern de l’Estat si s’atenen les demandes catalanes de millor finançament i més competències: http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/884648-udc-obre-la-porta-a-donar-suport-al-nou-govern-de-lestat.html?dema=1 | En aquest sentit, el 27-8-2015 Duran i Lleida es va reunir amb Pedro Sánchez i Mariano Rajoy: http://politica.elpais.com/politica/2015/08/26/actualidad/1440622992_954201.html

8) D’aquest sector de la burgesia mitjana es va crear el grup Empresaris de Catalunya, amb mig miler d’empresaris inicialment: http://www.ara.cat/economia/unionista-Empresaris-Catalunya-PIB-independencia_0_1303669882.html

9) L’exemple més clar és el pas d’Albert Rivera (Ciutadans) de l’àmbit català a l’àmbit estatal per a la conquesta de la Moncloa.

10) En un comunicat publicat el 3-8-2015 pel CC del PCPC s’afirma sense concreció, concebent a la burgesia com un tot homogeni, que entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol hi ha «la pugna entre la burgesia catalana i la central per la posició que ha de tenir la primera a les estructures de l’imperialisme europeu i atlantista» (http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-electoral-del-27s/); en el comunicat publicat per RC de cara al 9-N es deia sense concreció, i podent donar a entendre que el procés té el caràcter de classe motivador de la gran burgesia, que «el 9 de noviembre de este año se quiere llevar a cabo una consulta soberanista en Cataluña, fomentada y dirigida por los sectores más reaccionarios de esta nación» (http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/09/sobre-el-9n-en-catalunya_16.html); en un comunicat publicat el 18-12-2013 pel Comitè Nacional del PCOC, després del pacte sobiranista per a la consulta del 9-N, s’afirma que «bajo todo este estruendo monopolizado por el nacionalismo, se esconde una nueva pugna interburguesa entre sectores de la oligarquía financiera, que instrumentalizan los sentimientos nacionales de los pueblos a fin de conseguir mayores cuotas de mercado y posicionarse en mejores condiciones en el mercado internacional» (http://www.pcoe.net/actualidad1/actualidad-nacional/517-sobre-la-consulta-por-el-derecho-a-decidir-en-cataluna).

11) http://www.elsingular.cat/cat/notices/2014/12/sectors_proxims_a_erc_pressionen_l_anc_105236.php

12) En el preacord de juliol per a la llista unitària es va definir que ERC ocuparia la vicepresidència, la presidència del Parlament i quatre de cada deu conselleries: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cdc-erc-mas-junqueras-27s-4357493

13) http://www.diaridetarragona.com/catalunya/32347/la-cup-abandona-les-negociacions-sobre-el-9-n-

14) Crida Constituent, Full de ruta cap a la independència: http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/Full-de-Ruta-2015-Per-la-Ruptura1.pdf

15) En el document que vam publicar com a presentació del col·lectiu i en motiu del 9-N vam fer un resum de les diferents branques de l’Esquerra Independentista: «En [l’Esquerra Independentista], de la mateixa forma que en altres organitzacions, s’hi poden discernir vàries contradiccions definitòries. En aquest cas, segons el grau de subordinació a altres sectors del «bloc sobiranista» es poden identificar l’ala dretana, representada per Moviment de Defensa de la Terra (MDT) i confiant en la capacitat del «procés sobiranista» per generar desestabilització aprofitable per l’enigmàtica «revolució» o «transformació social»; l’ala esquerrana, representada principalment per Endavant i Arran, crítics i escèptics amb el seguidisme a CiU i ERC i la deriva rupturista del «procés sobiranista»; i l’ala de centre, basculant i catalitzadora entre les dues tendències anteriors, ocupada per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)» (https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/)

16) Crida Constituent, Marc polític: http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/10-Punts-per-la-Ruptura1.pdf

17) Negretes nostres.

18) En el document Full de ruta cap a la independència de Crida Constituent, s’afirma, en aquesta línia practicista d’anar a remolc d’allò fàcil que ofereixin les pugnes interburgeses i deixant completament de banda expressions democràtiques com la del 9-N, que ja les eleccions municipals de maig (!) «seran les primeres eleccions des del 9N en les que els ciutadans podran expressar de manera clara la seva voluntat de ruptura amb l’Estat i de construcció d’una República Catalana Independent».

19) En el document de La Cup, l’alternativa necessària publicat el 11-1-2009 s’exposa el projecte burgès de reivindicacions concretes i combinació de reformisme civil i institucional (al qual s’hi ha d’afegir el component nacionalista): «entenem la Unitat Popular com una agrupació de moviments populars i organitzacions polítiques de diferents sectors de les classes populars anticapitalistes amb un programa clar de reivindicacions concretes. (…) La unitat popular combina la mobilització i la desobediència civil dels sectors populars, junt amb l’acció institucional anant més enllà de simples agrupacions electorals, constituint l’agrupació de totes les forces transformadores de la societat sota un programa de reivindicacions concretes, i sense oblidar els elements polítics generals o estratègics» ( http://blanes.cup.cat/sites/blanes.cup.cat/files/cupalternativanecessaria.pdf, pàg. 11). Negretes nostres.

20) La subordinació de la revolució al territori català i a la seva independència és un tret històric i denominador comú de l’Esquerra Independentista des dels seus orígens: «El PSAN creu que les possibilitats revolucionàries dels Països Catalans depenen de llur dimensió nacionalista» (PSAN, Declaració de principis, 1969); «Per la destrucció dels Estats burgesos que oprimeixen les nacions i per la construcció, en una Europa socialista, de l’Estat Socialista dels Països Catalans, com a pas cap a la societat comunista» (PSAN, Declaració política, 1976); «Les principals tasques de l’MDT són la creació de les estructures socials i polítiques necessàries en el camí per l’establiment d’una República Socialista Catalana» (MDT, Declaració de principis, 1998). Negretes nostres.

21) Una explicació ben elaborada de tal consigna, mal interpretada habitualment en clau espontània, s’ofereix aquí: http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/CAPIId.htm , El debate cautivo (MAI, 2007): http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/INDICE.htm

22) És habitual en l’Esquerra Independentista, i en la majoria de moviments nacionalistes petitburgesos de nacions oprimides, limitar-se a recolzar les nacions oprimides i intentar fer passar com internacionalisme una solidaritat entre aquestes (o entre “països del sud d’Europa”, que més imperialista tal consigna no pot ser), enlloc de treballar per a la fusió entre totes les nacions, entre el proletariat de la nació opressora i de la nació oprimida, superant o amainant l’escissió nacionalista enlloc de potenciar-la —sempre en el marc, òbviament, de resoldre democràticament l’opressió nacional. En aquest nacionalisme de nacions oprimides (internacionalisme segons ells) és també habitual homogeneïtzar la nació opressora, sense distingir-ne el seu proletariat i les diferents faccions de classe tant del proletariat com de la burgesia. De tot això, casos com el de Palestina, Kurdistan, etc., en són una bona mostra.

23) L’avantguarda teòrica del proletariat constitueix una part objectiva de la classe proletària, una part conscient diferenciada de la resta de la classe a causa de la divisió social del treball, que es planteja qüestions per a superar el capitalisme —comunistes, anarquistes, sectors feministes, republicanistes, ecologistes, etc. El moviment revolucionari del proletariat, el Partit Comunista de Nou Tipus, és la síntesi d’aquests pols oposats: de l’avantguarda teòrica marxista-leninista i les àmplies masses proletàries i treballadores, de la consciència i el ser en un tot únic determinat per un sistema d’organitzacions i corretges de transmissió (avantguarda pràctica) que progressivament va esborrant tal diferenciació des de la direcció del subjecte conscient. Per tant, hi ha deures de l’avantguarda teòrica per poder generar tal moviment de tota la classe i altres sectors, que es concreten en el pla de reconstitució ideològica i política del comunisme.

24) A part de no concebre la realització de les tasques democràtiques pendents en el marc d’una revolució democràtico-burgesa de nou tipus, a través del Nou Poder i com a pròleg de la revolució comunista –com Rússia, Xina, Perú, etc.–, sinó caient en la constitucionalitat burgesa i en arrencar quotes de poder de l’Estat burgès, en les tàctiques frontpopulistes es va prendre una línia de deure patriòtic nacional com a missió històrica. Parlant de Bulgària, en aquest cas: «El Front de la Pàtria planteja com a tasca immediata de la seva lluita el derrocament del govern actual, antipopular i hitlerista i la formació d’un verdader govern nacional búlgar. Recolzat en la voluntat i el recolzament de tot el poble búlgar, aquest govern prepararà les condicions per a la convocatòria d’una Gran Assemblea Nacional, que determinarà la futura forma de govern de Bulgària i crearà les garanties constitucionals i materials necessàries per a la llibertat, la independència i el floriment de la nostra pàtria» — DIMITROV, Gueorgui; El programa del Frente de la Patria, Obras Completas, Tomo XI, Editorial del PCB, 1954; pàg. 110. | «El Front de la Pàtria va sorgir, es va desenvolupar i va créixer sota la direcció de la classe obrera com una necessitat històrica per a Bulgària. En les seves mans es troba avui la seva bandera nacional» — DIMITROV, Gueorgui; Las raíces históricas del Frente de la Patria (Informe al II Congreso del Frente de la Patria, 2-2-1948), Obras Completas, Tomo XIII, Editorial del PCB, 1954; pàg. 447-508. Traducció i negretes nostres.

25) Ada Colau es va reunir el 22-6-2015 per petició pròpia expressa amb els líders de CC.OO. i UGT per a establir “una relació estable i de colaboració”: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/ada-colau-reune-con-los-secretarios-generales-ccoo-ugt-4296699

26) Comunicat de dissolució del PCC, 2-11-2014: http://noticies.pcc.cat/2014/11/comunicat-de-dissolucio-del-pcc.html

27) A L’Hospitalet, a les eleccions municipals va haver una participació del 53,4% el 2015 (http://www.l-h.cat/elec/elec.aspx?idioma=1&tipus=R&a=58101 ), a diferència del 50,2% el 2011 i el 46,9% el 2007 (http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5uFlpxPfmIUc6KZj8mLnLOw10zDNZLgbMqazB ). A Sant Adrià del Besós, a les eleccions municipals va haver una participació del 49,78% el 2015, a diferència del 45,40% el 2014 (http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813194/sant/adria/besos ). A Santa Coloma de Gramenet, a les eleccions municipals va haver una participació del 53,99% el 2015, a diferència del 49,68% el 2011 (http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813245/santa/coloma/gramenet ). A Badalona, a les eleccions municipals va haver una participació del 57,53% el 2015, a diferència del 52,11% el 2011 (http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813015/badalona ). A Badia del Vallès, a les eleccions municipals va haver una participació del 52,64% el 2015 a diferència del 47,62% el 2011 (http://www.naciodigital.cat/sabadell/municipals2015/municipi/0840904/badia/valles ). A Barcelona, a les eleccions municipals va haver una participació del 60,61% el 2015, a diferència del 52,99% el 2011 (http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813019/barcelona ). En concret, a Barcelona és de destacar l’augment de participació en els districtes obrers com Sant Andreu (del 49,6% el 2007 i el 52,8% el 2011, al 61,8% el 2015), Nou Barris (del 45,4% el 2007 i el 47,6% el 2011, al 55,5% el 2015) i Horta-Guinardó (del 47,7% el 2007 i el 50,7% el 2011, al 58,7% el 2015) (Ajuntament de Barcelona: Informe sobre les eleccions locals). Cal notar que en els municipis amb renda més baixa de Catalunya –Badia del Vallès, Sta. Coloma de Gramanet i St. Adrià del Besós– i als districtes de Barcelona que reuneixen els barris amb rendes més baixes –especialment Nou Barris (Ciutat Meridiana, Vallbona, Turó de la Peira, etc.)–, l’augment de participació no és tan significatiu respecte els altres municipis i districtes citats, a causa de la major “desvinculació” del proletariat profund de les corretges i influència de l’aristocràcia obrera. (Ajuntament de Barcelona: Distribució territorial de la renda familiar per càpita a Barcelona i Ajuntament de Barcelona: La renda familiar disponible bruta de Barcelona en el context català).

28) En una entrevista del 6-8-2015 a Antonio Baños, candidat de la CUP al parlament pel 27-S, afirma sobre la importància de les àrees metropolitanes: «l’independentisme que guanyarà és el que s’està construint en les àrees metropolitanes» (http://kaosenlared.net/banos-el-independentismo-que-ganara-es-el-que-se-esta-construyendo-en-las-areas-metropolitanas/); en una entrevista del 5-8-2015, García Albiol, candidat del PP, es va declarar «convençut» que si els partits independentistes són capaços de convèncer als votants de les grans ciutats i l’àrea metropolitana de Barcelona que solen participar en les eleccions generals però no a les catalanes, «hi haurà un resultat espectacular» (http://www.abc.es/espana/20150805/abci-albiol-cataluna-elecciones-ganar-201508051037.html); «aquest territori |àrea metropolitana| és la mare de totes les batalles, aquí hem de cremar pràcticament tos els cartutxos i deixar algun petard petit per a la resta de Catalunya», afirma un dirigent territorial de CDC (http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/junts-pel-marca-com-prioritat-larea-metropolitana-cara-27-s-4418995).

29) Malgrat les seves notables diferències –sent el maoisme el punt més elevat assolit en el Cicle d’Octubre, en concret amb la revolució peruana, i el hoxhisme la història de la línia bolxevic del PCUS repetida com a farsa–, tant des de Xina com des d’Albània es partia de bases comunes del paradigma obert amb la Revolució d’Octubre, com ho són el fatalisme optimista, l’economicisme, etc.: «L’enfonsament de la burgesia i les altres classes explotadores i la victòria del comunisme són inevitables, necessaris i independents de la voluntat de l’home» — CHUN-CHIAO, Chang; Acerca de la dictadura omnímoda sobre la burguesía, revista Hongqi, nº4, 1975. Traducció nostra. | «Aquest optimisme revolucionari emana de les pròpies lleis objectives del desenvolupament de la societat. El capitalisme és un sistema que la història ha condemnat a caure. Res, ni la rabiosa resistència de la burgesia, ni la traïció dels revisionistes moderns, poden salvar-lo del seu inevitable final. El futur pertany al socialisme i el comunisme» — HOXHA, Enver; Eurocomunismo es anticomunismo, 1980. Traducció nostra.

30) La política internacionalista es fonamenta en el reconeixement i aplicació del dret a l’autodeterminació per a les nacions i regions oprimides o especials i per la fusió del proletariat de totes les nacions en un moviment comú contra tot l’ordre de coses actual, supeditant-se en tot moment als interessos de la revolució comunista. Per tant, des de la política internacionalista, el fet d’independència o no, o qualsevol altre tipus de relació entre nacions o regions, és una expressió concreta del dret a l’autodeterminació que s’ha d’avaluar segons les condicions específiques de cada cas i els interessos generals de la revolució; així, qualsevol escenari d’independència política de certa nació o regió és de caràcter transitori per a la fusió internacional de les nacions i segons la política internacionalista, enlloc de ser quelcom perenne per a una construcció nacional.

31) Cèl·lula Roja: https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/ | Juventud Comunista de Almería y Juventud Comunista de Zamora: http://jcalmeria.blogspot.com.es/2015/05/el-9-n-y-el-internacionalismo-proletario.html | MAI: https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/ | Nueva Praxis: https://nuevapraxis.wordpress.com/2014/11/07/algunas-reflexiones-en-torno-al-9n-y-la-cuestion-nacional-catalana/

32) «El marxisme exigeix de nosaltres que tinguem en compte amb la majori precisió i comprovem amb tota objectivitat la correlació de classes i les peculiaritats concretes en cada moment històric» — LENIN, Vladimir Ílich; Cartas sobre tácticas, Obras Escogidas, Tomo VI, Progreso 1973; pàg. 111. Traducció nostra.

33) El mateix podria dir-se del posicionament respecte el cas de Polònia o Ucraïna en el segle XIX i inicis del XX; fins a mitjans del segle XIX era adequat per al moviment revolucionari internacional recolzar en les condicions concretes la independència política de Polònia en tant que opressió nacional russa i moviment majoritari present (insurreccions de 1831, 1863) per a resoldre-la, però a finals del segle XIX i inicis del XX ja no era adequada la consigna d’independència de Polònia perquè tal moviment majoritari havia cessat d’existir —per diferents raons històriques, com seria l’ascens de la burgesia polonesa integrada en el mercat intern rus i l’acceptació de certa autonomia regional, i per la política internacionalista duta a terme. Igualment, respecte Ucraïna era inadequada tal consigna en tant que no existia tal moviment —per diferents raons històriques, com la base comuna encara no suficientment diferenciada de la Petita Rússia amb la Gran Rússia, la dispersió territorial d’Ucraïna i la dèbil cultura nacional pròpia. Posteriorment a octubre de 1917, amb el poder soviètic devingut Nou Poder real, i en el context d’imminent guerra civil, malgrat florir el nacionalisme per totes bandes, segons els interessos de la revolució comunista internacional els bolxevics accediren a concedir la independència a territoris com Finlàndia però a posposar la independència de territoris estratègicament compromesos com Ucraïna —que malgrat això finalment es constituí com independent de mà dels cadets, firmà per separat el tracte de Brest-Litovsk amb la burgesia militar alemanya i en poques setmanes acabà envaïda per aquesta última.

34) «Els paradigmes no només resolen problemes que no s’havia sabut com atacar, sinó que prometen resoldre molts altres per vies similars. (…) En tants els paradigmes es mantinguin ferms, poden funcionar sense un acord sobre la racionalització o sense cap intent de racionalització en absolut» — KUHN, Thomas; La estructura de las revoluciones científicas; Fondo de Cultura Económica, Tercera Edición, México, 2008; pàg. 14 i 125. Traducció nostra.

35) http://pcpc.cat/resolucio-de-la-conferencia-nacional-del-pcpc-sobre-la-questio-nacional/ i http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-electoral-del-27s/, respectivament.

36) En una altra mostra d’incomprensió del caràcter concret que en cada situació específica s’ha de donar a l’execució del dret a l’autodeterminació, i allargant tal incomprensió a un model confederal absolut que no s’apropa en lo més mínim a les condicions d’un centre imperialista i als interessos unitaris de la revolució, en una entrevista el 29-8-2015, Carmelo Suárez afirma que «el PCPE tiene su formulación de carácter confederal porque es un tema que no está determinado históricamente» (http://www.librered.net/?p=40282). Negretes nostres.

37) Aquí poden confluir puntualment elements tant del dretanisme bauerià com de l’esquerranisme luxemburguista de nació opressora, ja que en entendre la qüestió nacional com un afer de la burgesia es cau en la concepció baueriana dels elements de la nació com a posseïdors de béns materials culturals que es circumscriu en l’actualitat, per tant, únicament a les classes dominants, i en la concepció luxemburguista que rebutja la qüestió nacional per al proletariat a causa tant d’un suposat excloent dret polític que el proletariat no ha de tocar com d’una suposada unidireccionalitat econòmica que esborra les possibilitats de resoldre la qüestió nacional.

38) «Es pot “elevar l’activitat de la massa obrera” únicament a condició que no ens limitem a fer “agitació política sobre el terreny econòmic”. I una de les condicions essencials per a aquesta extensió indispensable de l’agitació política consisteix en organitzar denúncies polítiques omnímodes. (…) La consciència de la classe obrera no pot ser una verdadera consciència política si els obrers no estan acostumats a fer-se eco de tots els casos d’arbitrarietat i d’opressió, de tots els abusos i violència, siguin quines siguin les classes afectades; a fer-se eco, a més, des del punt de vista [comunista], i no des de cap altre… La consciència de les masses obreres no pot ser una verdadera consciència de classe si els obrers no aprenen —basant-se en fets i esdeveniments polítics concrets i, a més, actuals sense falta— a observar a cadascuna de les altres classes socials en totes les manifestacions de la seva vida intel·lectual, moral i política; si no aprenen a fer una anàlisi materialista i una apreciació materialista de tots els aspectes de l’activitat i la vida de totes les classes, sectors i grups de la població. Qui orienta l’atenció, la capacitat d’observació i la consciència de la classe obrera de manera exclusiva —o tot i que només sigui amb preferència— cap a ella mateixa, no és un [revolucionari], ja que el coneixement de la classe obrera per sí mateixa està lligat de mode indissoluble a la completa claredat no només dels conceptes teòrics… o millor dit: no tant dels conceptes teòrics com de les idees, basades en l’experiència de la vida política, sobre les relacions entre totes les classes de la societat actual» — LENIN, Vladimir Ílich; ¿Qué hacer?, Apartat III, 1901-1902; https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/index.htm. Traducció i negretes nostres.

39) «El primer que s’ha de fer és comprendre [la base terrenal] en la seva contradicció i després revolucionar-la pràcticament eliminant la contradicció. Per consegüent, després de descobrir en la família terrenal el secret de la sagrada família, s’ha de criticar teòricament i revolucionar pràcticament» — MARX, Karl; Tesis sobre Feuerbach, 1845; https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm . Traducció nostra.

40) Per això, des de la Línia de Reconstitució s’entén que la Guerra Popular és l’etapa de conquesta de les àmplies masses, ja que, sent la única estratègia universal adequada a les condicions de la revolució proletària (qüestió del Nou Poder, etc.), posa en tensió totes les relacions socials entre classes i condensa en un únic procés totes les contradiccions de la societat i, així, organitzades militarment pel Nou Poder, les masses poden desenvolupar la consciència revolucionària assimilant tots els aspectes, poden dilucidar entre revolució i contrarevolució, entre la nova societat en construcció i els crits de l’antiga societat en agonia, a través de la seva pròpia experiència pràctica en condicions noves; una consciència revolucionària que de cap forma es desenvolupa espontàniament en les lluites resistencials –parcials per naturalesa, i majoritàriament pacífiques en centres imperialistes– ni en acumulacions de força entorn reclames reformistes (República, antiimperialisme, etc.). Els processos de Guerra Popular a Xina o Perú, així com la guerra civil a Rússia de 1917-1922, mostren que és en tal context en què les àmplies masses proletàries i treballadores (camperols, artesans, petits propietaris, etc.) es guanyen per a la revolució —guerres interburgeses com la Guerra Civil a Espanya o diferents guerres d’alliberament nacional (Argèlia, Vietnam, etc.) també mostren com les masses es guanyen a través de l’organització i posada en tensió de tota la vida social i la mobilització militar.

41) Això és una forma universal de qualsevol fenomen —i clau per entendre la derrota a la URSS, Xina, Albània, etc., com a resultat de la lluita de classes en el seu interior, i particularment de la debilitat i insuficiència de la línia proletària, com a factor principal i no caure en causes externes (setge imperialista, espies, etc.) com a factor principal. Sobre la contradicció latent en la mercaderia Marx deia que: «L’oposició interna entre valor d’ús i valor, tancada en la mercaderia, ve representada mitjançant una oposició externa, o sigui, mitjançant la relació de dues mercaderies. (…) La forma simple del valor d’una mercaderia és la forma fenomènica simple de l’oposició entre valor d’ús i valor continguda en ella» — MARX, Karl; El capital, Llibre I, Volum I, Secció primera. Traducció nostra.

42) Vegi’s els fracassos i els dubtes en els moments de la I República, impulsada per la burgesia liberal i sectors inferiors de la burgesia i última verdadera temptativa democràtico-revolucionària de la revolució burgesa espanyola (posterior formació i consolidació del bloc dominant modern de l’Estat espanyol), de l’aprovació vacil·lant i anul·lament immediat de les lleis de Solució de Conflictes derivats dels contractes de conreus i de Contractes de Conreu per a la pagesia productora catalana als anys 30 del segle passat, de la proclamació de la República Catalana en la II República, etc.

43) El maig de 2014, una vintena llarga de patronals i associacions de la burgesia mitjana i petita catalana (Cecot, Fepime, AMEC, Pimec, FemCat, etc.), junt a certs elements de Foment del Treball, van firmar a Llafranc el Manifest del Far adherint-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i recolzant el procés sobiranista: http://www.elpuntavui.cat/ma/article/3-politica/17-politica/738643-el-mon-empresarial-catala-es-mobilitza-pel-dret-a-decidir.html

44) http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/empresaris-cecot-recolza-independencia-patronal-terrassa-2223714

45) http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html

46) Com a política de faccions de la gran burgesia que busquen certa sortida “pactada” a la situació actual s’entenen els tanteigs entre UDC i PSC a Catalunya i el fet que, arran de l’entrevista a Felipe González del 30-8-2015 a El País on “alertava” als catalans dels “perills” del procés sobiranista i les seves declaracions posteriors a La Vanguardia sobre modificar la Constitució per a reconèixer Catalunya com a nació, el líder d’UDC, Duran i Lleida, manifestés el 30-8-2015 el seu “agraïment” respecte una persona amb qui sempre s’havia “entès” i el Secretari General d’UDC, Ramon Espadaler, destaqués el 5-9-2015 que Felipe González “fa un reconeixement interessant de la realitat nacional de Catalunya” i afirmés que “aquest és el camí, però hem de passar de les bones paraules als fets”.

47) En una entrevista el 3-9-2015, el president de la patronal CECOT, Antoni Abad, explica que a Foment del Treball, patronal de la qual forma part, no s’ha obert el debat sobre la qüestió nacional catalana: http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html


CASTELLANO: Lucha de clases y cuestión nacional en Cataluña – Castellano (PDF)

Nota introductoria: en complementariedad de tareas, de forma relacionada y acorde a la publicación del documento unitario de agitación por el Movimiento de Reconstitución desde todo el Estado español (Ante las elecciones al Parlament de Catalunya: ¡Boicot!), desde Cataluña procedemos a la publicación de un documento teórico propagandístico de elementos de análisis sobre la lucha de clases y la cuestión nacional en Cataluña estos últimos meses. Una verdadera acción internacionalista unitaria debe estar regida por la conjugación dialéctica de tareas entre nación oprimida y nación opresora: insistir en el apoyo incondicional del derecho a la autodeterminación desde la primera, e insistir en la fusión internacional desde la segunda; en agitación unitaria por el internacionalismo y en propaganda concreta para su fundamento. En este sentido, de proporcionar bases de análisis a toda la vanguardia, se publica el siguiente texto.

LUCHA DE CLASES Y CUESTIÓN NACIONAL EN CATALUÑA

  1. Elementos de análisis sobre la situación actual

Ha transcurrido casi un año desde la celebración de la consulta del 9-N y la lucha de clases, tanto a nivel nacional como internacional, ha experimentado importantes virajes que no pueden obviarse, y más tratándose de la cuestión nacional catalana. Por mucho que enoje, e incluso frustre, a los prácticos y economicistas del movimiento comunista, la lucha política de clases hace décadas (muchas décadas en el caso europeo y del Estado español en particular) que no tiene la contradicción principal o el núcleo de conflictos principal entre el proletariado y la burguesía, sino entre facciones de la burguesía, incluida la aristocracia obrera, detrás de las cuales sigue más o menos convencido el movimiento comunista vigente —resultado natural de un periodo de crisis profunda del marxismo una vez agotado el Ciclo Revolucionario abierto por la Revolución de 1917 y regido por los paradigmas en torno a la praxis emanada de ella. En la etapa imperialista, y más acentuadamente en centros imperialistas, las contradicciones interburguesas tienen el foco en la lucha para mayores cuotas de plusvalía y reparto de las cuotas de poder entre burguesía media y pequeña y aristocracia obrera, y el gran capital monopolista financiero1. Tal es el caso en la cuestión nacional catalana, en la que en el marco de la opresión nacional la arraigada mediana y pequeña burguesía, con sectores vacilantes de la aristocracia obrera, ha levantado la bandera de la independencia política de Cataluña ante la ofensiva de la alianza internacional del gran capital de España, para poder participar de más poder en la cadena imperialista2. En este contexto, en los últimos meses han sucedido una serie de importantes movimientos en tal contradicción que rige el procés sobiranista. La publicación de este nuevo documento está motivada por la situación actual radicalmente diferente respecto a la situación de hace un año de cara al 9-N, que exige un detenimiento especial para definir claramente el posicionamiento internacionalista y las tareas de la vanguardia comunista.

Como proyecto de la media y pequeña burguesía que es no se han podido más que manifestar públicamente profundas vacilaciones, indecisiones y desorientaciones que caracterizan históricamente tales facciones de clase, traduciéndose en una infinitud repetitiva de hojas de ruta, de opciones de listas para las elecciones, etc. Con todo, se han convocado por enésima vez unas elecciones parlamentarias “decisivas”, para las que tendrán ahora ya sí abiertamente un papel político fundamental las llamadas entidades soberanistas. En el documento que publicamos de cara al 9-N definíamos el papel de la Asamblea Nacional, Òmnium Cultural y otras entidades soberanistas como el de «mecanismo de equilibrio entre los partidos políticos en el movimiento soberanista». Ahora más que nunca puede entreverse de forma nítida tal papel, habiéndose integrando como vínculo catalizador (y excusa) entre partidos en la candidatura unitaria. Las contradicciones y vacilaciones que reúnen como representantes “civiles” de la media y pequeña burguesía, exacerbadas por el escenario político actual, quedaron patentes en la propuesta original y absurda, propia únicamente de la naturaleza contradictoria de tales facciones de la burguesía –apoyada por la CUP–, de lista unitaria civil “sin políticos”, siguiendo la unilateralidad burguesa según la cual la política se circunscribe únicamente a los parlamentarios y partidos políticos. En esta lógica, una lista fuera de estos es ya una lista sin políticos, fuera o por encima de la política (podría ligarse ello a la concepción anarquista de política). Por el contrario, desde el marxismo se entiende que, en una sociedad fundada sobre la división social del trabajo y escindida en clases sociales, toda lucha, toda decisión u opción es política, y en concreto política a favor de una u otra clase política burguesa o política proletaria, política reformista democrática o política revolucionaria, política para el poder vigente o política para el Nuevo Poder3. Esto significa que en lo inmediato y espontáneo juega un papel directivo la política burguesa y que, para hacer política revolucionaria, desde la guía ideológica, desde la conciencia revolucionaria, con instrumentos propios, se deben ir creando las condiciones, se deben ir incorporando determinadas masas a la revolución según las tareas en el orden del día actualmente, la reconstitución ideológica– para conformar concéntricamente un movimiento revolucionario total, y no simplemente, por ejemplo, sin mediaciones querer dar un carácter político (que no será más que fomentar la política obrera burguesa) a los movimientos de resistencia existentes (al estilo de los Plejánov, Martínov, etc.).

Sea como sea, en general, la lista unitaria, junto a la lista de la CUP, tanto por las formaciones adheridas como por la conjugación de la propia lista –líderes de ANC, Òmnium, intelectuales inconformistas, etc.–, muestra de forma clara el carácter pequeñoburgués motivador (y motor) del procés sobiranista. Esta lista electoral también ha llevado al límite, más o menos previsiblemente, la contradicción interna de la federación CiU, representante histórica del gran capital catalán durante la transición, que durante estos últimos años ha visto cómo CDC daba más pasos atrás para atarse a la burguesía media y pequeña –sobre todo con la media, con la burguesía de segunda línea, representada por ERC, alrededor de la cual se ha formado un tejido con múltiples asociaciones patronales locales y nacionales de la burguesía media catalana– para poder dirigir el movimiento nacionalista independentista y obtener una mejor articulación tanto en territorio catalán como español. Esto ha llevado inevitablemente a la ruptura con UDC, firme en la posición centrista y prudente del gran capital4 de las patronales Fomento del Trabajo Nacional5, CEOE, etc. Más generalmente, este movimiento de CDC le ha llevado a cierto distanciamiento, inevitable también, con respecto a la gran burguesía catalana, como quedó gráficamente palpable en la XXXI edición del Círculo de Economía de Sitges, celebrada a finales de mayo de este año, con las diferencias entre el presidente del Círculo, Anton Costas, y Artur Mas y las diferentes preguntas al presidente reclamando moderación e incluso deshacer el camino recorrido6.

Esto, el paso atrás de CDC hacia capas inferiores de la burguesía, no significa en absoluto que el proceso esté motivado o tenga su raíz en la gran burguesía catalana; precisamente porque CDC ha tenido que recular, junto al auge de la CUP y ERC, muestra con qué fuerza el procés sobiranista está motivado por facciones de la burguesía media y pequeña catalana desplazada de cuotas de plusvalía y poder (o, como lo dicen ellos, de “reparto de la riqueza”). Obviamente que la gran burguesía catalana aprovechará esta coyuntura para poder articularse mejor en el bloque hegemónico del Estado –como ya lo intenta hacer UDC reclamando modificaciones de la Constitución y nuevas formas de financiación autonómica7–, pero eso no nos dice nada del carácter de clase de fondo del movimiento independentista. Es más, no sólo la gran burguesía catalana, sino todas las otras facciones de clase de la burguesía, intentarán redefinir en este contexto su espacio económico y político —por ejemplo, las facciones españolistas de la burguesía media y pequeña catalana8, en Ciudadanos, Podemos, etc., intentarán aprovechar para escalar posiciones en las esferas de poder del Estado9. No ir más allá de las formas externas aparentes, más allá de la fachada, tratar las clases sociales como un todo homogéneo sin contradicciones internas –sin siquiera distinguir, por parte de prácticamente ningún destacamento del MCE, la aristocracia obrera en el seno del proletariado como facción de la burguesía, lleva a confundir movimientos tácticos de ciertas facciones de clase con el carácter de clase de tal o cual movimiento; a confundir frases con el trasfondo de clase. Ese ha sido el caso de los análisis del PCPE, RC, PCOE, etc., que conciben el procés como un asunto entre facciones de la gran burguesía financiera o, aún peor, a ser posible, entre burguesías homogéneas10.

Retomando el hilo, en el documento para el 9-N definimos el papel de ERC como «fuerza política parlamentaria directriz de la línea independentista» y «representante histórica de amplias capas de la media burguesía principalmente –lo que no excluye vacilaciones hacia otras facciones de clase–». Debido a esta posición, ERC se mostró inicialmente reticente a la propuesta de lista unitaria, donde podría quedar difuminado tal papel, ejerciendo presión sobre la ANC para que rechazara la propuesta11 —en momentos en que las contradicciones internas en la ANC como mediadora entre partidos relacionadas con la vacilación entre facciones de la burguesía media tomaron fuerza. Finalmente se tuvo que resignar a las nuevas posiciones de CDC y, para no quedar relegada del papel señalado, aceptó la lista con la condición de garantizarse posiciones importantes en los nuevos organigramas gubernamentales de la burguesía12.

En sectores inferiores de la burguesía, en particular de la pequeña burguesía radicalizada con base histórica en la intelectualidad universitaria “radical”, ha tomado fuerza en los últimos años (debido a la ofensiva del capital sobre este sector en general) una Esquerra Independentista de larga trayectoria. A pesar de que desde este sector, en las típicas escenificaciones pequeñoburguesas, se retiraron a finales de octubre de 2014 de las negociaciones para el 9-N por una deriva «venenosa»13 y se denuncia la «dilación de las elecciones»14, al fin y al cabo han seguido y asumido, con todas las rabietas de por medio, la lectura de CiU-ERC sobre el 9-N –omitiendo el mandato imperativo de las masas, incapaces de actuar en consecuencia– y sobre las elecciones municipales y el 27-S —concibiéndolas como «plebiscitarias y constituyentes», pidiendo de nuevo sin escrúpulos, y esta vez por medio del Parlamento, que los “ciudadanos” expresen de «forma clara» su decisión. Para las elecciones parlamentarias del 27-S, bajo la confluencia (¡otra!) de Crida Constituent (CUP, En Lluita, Corrent Roja, Poble Lliure, Arran, Endavant OSAN, SEPC, COS, etc.)15, se afirma que «el Parlamento surgido de las elecciones se proclamará Asamblea Constituyente con el encargo de redactar la Constitución de la República Catalana»16. El hecho de no distinguir, tanto “objetivamente” como para los intereses revolucionarios, entre el 9-N y el 27-S –en la propaganda electoral se llega a afirmar que «el 27-S equivale al referéndum que el Estado español nos niega»17 (!!!)–, es decir, considerarlos respectivamente como mecanismos válidos para el derecho a la autodeterminación18, aceptando uno tras otro los acontecimientos políticos de la burguesía renegando en todo caso de política independiente de clase, no es más que ponerse las gafas prácticas de la burguesía y renegar del derecho a la autodeterminación según el internacionalismo proletario. La aceptación de facto de escenarios tan diferentes en favor del “bien supremo” de la independencia denota una profunda incomprensión del internacionalismo y, sobre todo, acaba siendo una piedra más en el camino para el derecho a la autodeterminación según los intereses proletarios y las tareas actuales, una piedra más en el camino de la educación y la elevación contra el nacionalismo y el chovinismo.

Este corolario respecto el 27-S es a lo que la tradición anticapitalista de la Esquerra Independentista lleva, y no puede dejar de llevar: ¡una “Asamblea Constituyente”, parlamentaria y saliente del Parlament! Como a lo largo de toda su historia19, se abandona cualquier línea revolucionaria para el Nuevo Poder, renegando de todos los deberes pertinentes para el plan general de la revolución (guía ideológica, mediaciones, etc.), a favor del proyecto parlamentarista para su «República Catalana Independiente» sobre bases reformistas de un «plan de choque» con medidas «concretas» diversas para las «masas populares», siempre sobre dosis de rebelión espontánea contra la opresión. Igualmente, desde Crida Constituent se clama «contra el control financiero y especulativo de la actividad económica y en favor de la economía productiva y colectiva», contraponiendo «capital financiero» y «capital productivo», sin entender la estrecha relación histórica existente entre ellos a cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas, la necesidad de mayores ciclos de capital, de mayor financiación estatal, de fusión de ramas productivas y de reducir costes de circulación exige el paso del capital productivo acumulado a capital productor de interés (desde depósitos bancarios en Italia desde el siglo XII, pasando por la compra de deuda pública extranjera ya en el siglo XVII por parte de los Países Bajos, hasta la especulación con el capital social por acciones y fondos de inversiones) y la consiguiente función crucial del grifo mágico del crédito moderno. Ni siquiera el cooperativismo ha escapado de este vínculo entre «capital financiero» y «capital productivo». (Se tirarían más de los pelos si supieran que el capital usurero, del más puro ciclo D-D’, fue anterior y fundamento del capital “productivo” moderno). Esta oposición entre «capital financiero» y «capital productivo» refleja el desplazamiento del centro de la lucha de clases, mencionado al inicio del documento, de la contradicción capital-trabajo hacia la contradicción interburguesa entre gran burguesía y pequeña burguesía; en su afán anticapitalista la hacen pasar por la lucha de clases revolucionaria. La lucha no consiste en coordinar y regular diferentes sectores del capital (privado, público, cooperativista, etc.), sino en revolucionar la relación capital-trabajo y la totalidad de las relaciones sociales. Esta lucha, que es en todo su sentido un proyecto global que comienza desde los deberes de la vanguardia teórica, tomará forma masivamente con la revolucionarización de toda la vida social a través de nuevos órganos de poder creados con masas militarmente organizadas en un mar armado bajo la dirección del Partido de Nuevo Tipo.

Como se ha visto, pronto aparecen inevitablemente en la línea radical el parlamentarismo y el seguidismo; destinos comunes (y finales) de la política burguesa supuestamente radical (el término «radical» ha sido desde hace mucho tiempo campo de la radicalización pequeñoburguesa). Después de todas estas exigencias parlamentaristas y reformistas, todavía tienen espacio (¡y humor!) para proclamar que pretenden «construir nuevas instituciones políticas radicalmente democráticas» (democráticas, no revolucionarias) o «construir una sociedad no patriarcal».

Todo esto culmina, y probablemente es el aspecto que más une a toda la variada Esquerra Independentista, en el flagrante nacionalismo social. En lugar de enfocar la cuestión nacional como una tarea democrático-burguesa que puede resolverse (no superarse) antes de la revolución y en el capitalismo desde el derecho democrático a la autodeterminación y sin ningún privilegio nacional concretándose en cada caso siempre según los intereses de la revolución y condiciones específicas (autonomía regional, federación, independencia política, etc.) y trabajando por la fusión internacional del proletariado de todas las naciones en un movimiento internacional único, teniendo en mente que la solución desde la revolución es la fusión de todas las naciones en igualdad de derechos en el comunismo, se toma la cuestión nacional como el centro de su programa mediante la reivindicación absoluta de la independencia de los Países Catalanes al que se subordina su socialismo pequeñoburgués (“independencia y socialismo”, etc.)20 en un completo proyecto de construcción nacional. En lugar de una posición negativa con respecto a la cuestión nacional (abolición de privilegios nacionales e igualdad de derechos, superación de barreras nacionales, etc.) adopta una posición positiva de identificación y construcción nacional. Y es que el internacionalismo trata sobre el apoyo incondicional del derecho a la autodeterminación de todas las naciones oprimidas y distintas regiones y el apoyo condicional de dicha separación, bajo ciertas condiciones e intereses según las tareas de la revolución comunista, con el único objetivo de poder hacer más nítida la lucha de clases y articular de forma más fácil la fusión internacional en en único movimiento revolucionario totalizador (fusión que no se dará mecánicamente en un Estado unitario si no se trata debidamente la tarea democrática de los derechos nacionales); tales posiciones no tienen nada que ver, ni deben tener nada que ver, con apelar al “desarrollo nacional” ni recluir por nacionalidades los movimientos. Así, a diferencia de nosotros, que podemos apoyar condicionalmente la independencia política de Cataluña en ciertos momentos como solución de la opresión nacional existente –independencia estatal, no “económica”, ya que la opresión nacional trata sobre privilegios políticos entre naciones, bajo ciertas condiciones favorables para el movimiento revolucionario y teniendo siempre en cuenta que sería una medida democrática de carácter transitorio (o sea, sin apelar a la construcción o desarrollo del proyecto nacional), desde la Esquerra Independentista se hace todo lo contrario: la revolución se adapta a una reivindicación ya absolutizada como la independencia, y, en general, a las nacionalidades, y en un marco de proyecto de construcción y esplendor nacional en el “socialismo”. Así pues, la cuestión nacional no es un aspecto con el que debe lidiar el movimiento revolucionario, sino que la revolución es un aspecto con el que debe lidiar el movimiento nacionalista. Se pierde de vista que lo único absoluto e incondicional para las y los revolucionarios es la revolución comunista este es el verdadero significado de la consigna maoísta de la rebelión se justifica21.

Aparte del chovinismo imperialista que denota la Esquerra Independentista –reivindicación patriótica histórica de lo que “no pudo ser pero debería ser” (Países Catalanes) y de mayor participación propia en el reparto de la plusvalía–, y de recluir las luchas por nacionalidades (y también por territorios e incluso para municipios o barrios), lo que implica la concepción nacionalista es el trato exclusivista de la cuestión nacional y el planteamiento nacional de la revolución. Pero las y los comunistas no deben ocuparse sólo de las opresiones en su territorio nacional (deviniendo revolucionarios nacionales) y simplemente solidarizarse con otros territorios en una especie de contemplación mutua entre naciones oprimidas22, sino ocuparse de todas las opresiones donde se produzcan y trabajar por una fusión completa de todo el proletariado y de todas las naciones (oprimidas y opresoras) en todos y cada uno de los momentos de la totalidad de la lucha revolucionaria y de las tareas democráticas, siempre por la defensa del derecho a la autodeterminación de todas las naciones y por ningún privilegio nacional. De eso trata el internacionalismo proletario. Por el contrario, en el caso del nacionalismo de nación opresora –del que presume el grueso del MCEe–, tampoco debe hacerse el internacionalista de puertas afuera y pasar por alto las opresiones en el territorio estatal propio.

Por lo tanto, recapitulando: en el proyecto de la Esquerra Independentista se tiene la independencia sobre una base parlamentarista y reivindicaciones concretas parciales “populares”. Por el contrario, el proyecto revolucionario está por la fusión de todas las naciones en una única comunidad productiva mundial sobre las bases del Poder Proletario avanzando con Guerra Popular por iniciativa consciente y preparada, especificándola en cada caso y sucediéndose en revoluciones culturales. Todo ello exige un plan para la revolución que no se reduce a una política espontánea de calle, de acción-reacción que gusta tanto al radicalismo de la Esquerra Independentista, sino que exige partir y avanzar desde el elemento consciente en constantes, múltiples y recíprocas mediaciones con aquellos sectores de masas que como bases de apoyo pueden ayudar, según sus características y el momento particular, a avanzar en la revolución. En el momento actual, estas masas son los sectores de la vanguardia teórica23 permeables a la Línea de Reconstitución con las que, conquistándolas a través de la lucha de líneas en torno al Balance, en el periodo de acumulación de fuerzas en la vanguardia según la etapa actual de defensiva estratégica política, se pueda avanzar en reconstituir ideológicamente el marxismo —en sintetizar las experiencias de lucha de clases y los conocimientos más avanzados de la humanidad para poder situar la cosmovisión marxista en un punto más elevado y preparado para al nuevo ciclo revolucionario.

Sin sorpresas, por tanto, desde la Esquerra Independentista se acaba ofreciendo un proyecto nacional popular, un proyecto socialista nacional. Tanto por el carácter pequeñoburgués del nacionalismo radical como por el carácter patriótico de su propuesta, no es de extrañar que a lo largo de la historia reciente haya habido abundantes puertas giratorias entre la izquierda insumisa y la izquierda institucional, entre la izquierda radical y la derecha radical, entre el nacionalismo radical y el fascismo social. Seguramente uno de los ejemplos más evidentes fue la fascista República Social Italiana (1943-1945), conocida como República de Saló, donde uno de los principales dirigentes fue el antiguo comunista nacional Nicola Bombacci –miembro del PCI en la época de capitulación de la Komintern por los frentes únicos y frentes populares patrióticos– y se rescataron propuestas pequeñoburguesas originarias de la base del fascismo como la corporativización, el sindicalismo nacional o la “socialización”. Por aquellos años, en la definitiva autoliquidación frentepopulista de la Komintern, también tuvieron lugar alianzas nacionales entre izquierdas y derechas radicales como el Frente Patriótico en Bulgaria (el Partido Comunista búlgaro con el movimiento Zveno)24, etc. Más recientemente ejemplos de la conmutación entre la izquierda y la derecha patrióticas radicales es el Frente Nacional en Francia –conquistando antiguos feudos de la izquierda nacional, como la antigua zona industrial del norte– o la coalición de gobierno entre aparentes “enemigos” como Syriza y Anel en Grecia. En Cataluña, la base política pequeñoburguesa y reformista de la izquierda radical condujo a un gran trasvase entre el PSAN y ERC, y entre el PSUC y PSC, en los años 70 y 80 —cuando las puertas de las instituciones se abrieron a la aristocracia obrera y a otros sectores de la burguesía.

En otros sectores, vinculados más bien a la aristocracia obrera (facciones asalariadas de la burguesía, sobre la base de la división técnica del trabajo y de las necesidades del imperialismo, acomodadas y participantes en el bloque dominante), puede verse cómo en los vacilantes ICV y PSC ha habido más deserciones hacia la torrencial mediana y pequeña burguesía históricamente catalanista que ahora abanderan ERC, CUP, etc. Para desmarcarse de esta facción, nuevas escisiones de la media y pequeña burguesía sublevada forman la línea principal, junto con un importante peso de la aristocracia obrera, de las nuevas plataformas “ciudadanas” como Barcelona En Comú25, Guanyem Badalona En Comú, etc. De cara a las elecciones del 27-S concurrirá Cataluña Sí Que Es Pot, candidatura de confluencia donde se enmarca el autodisuelto Partit dels y les Comunistes de Catalunya (PCC) —que finalmente se alejó de las posiciones de la Crida Constituent de la Esquerra Independentista y forma parte actualmente de una plataforma “unitaria” (¡otra!) llamada Comunistes de Catalunya26. Un rasgo distintivo de todas estas nuevas candidaturas vinculadas a la aristocracia obrera es que las ha seguido un cierto grueso del proletariado profundo desmovilizado en otras ocasiones27 —podría entenderse por la escisión histórica del movimiento obrero en un movimiento espontáneo no ascendente monopolizado por la aristocracia obrera, que en el caso señalado arrastra ciertas capas del proletariado profundo, y un movimiento consciente de nuevo tipo que sólo puede partir de la vanguardia teórica marxista leninista. Precisamente porque el proletariado profundo constituye la mayoría de la población moderna –debido a la necesidad de producción de plusvalía, de separar los medios de producción respecto del trabajador/a–, todos los sectores de la mediana y pequeña burguesía y del gran capital han mostrado su interés en atraer y movilizar a las masas proletarias de la periferia barcelonesa28. La mezcla generacional e internacional de proletarios y proletarias en el cinturón de Barcelona, ​forjada durante más de un siglo, debe impulsar a tratar, resolver y superar la cuestión nacional para poder aprovechar dicha mezcla internacional que el mismo capital ya brinda y no, por el contrario, omitir la cuestión nacional o llevarla al terreno del nacionalismo favoreciendo así a la escisión nacionalista del proletariado como carne de cañón para la burguesía. Y no nos cansaremos de decirlo: sin el proletariado en proceso de autoconciencia, que debe empezar por las tareas ineludibles de reconstitución ideológica de la vanguardia teórica comunista para poder reconstituir el Partido Comunista e iniciar la Guerra Popular, las tensiones interburguesas seguirán dominando la lucha de clases de nuestros días. Más concretamente: en este proceso no hay ningún razón suprema (sea un Dios, un wuji o la “autoconciencia del Espíritu”, o la “misión histórica”, la “inevitabilidad histórica”, la “espontaneidad” o “naturaleza” del proletariado, la “justicia”, etc.) que lleve o garantice el comunismo. La capacidad de victoria, de revolucionarización constante, no depende de ningún panlogismo o fuerza externa, sino de nuestra propia capacidad, de la subjetividad consciente revolucionando la objetividad recíprocamente. Todo el movimiento revolucionario emanado del paradigma del Ciclo Revolucionario de Octubre compartió este optimismo teleológico ya desde Marx y Engels con la revolución en Inglaterra, pasando por los bolcheviques después de 1917 con la revolución europea y llegando a la desesperación eufórica de la fracción maoísta del PCCh y los albaneses del PTA en los años 7029–, con el que se desprecia en mayor o menor grado el papel motor del elemento consciente.

         2. Elementos de la política internacionalista

En el transcurso general de las cosas estos últimos años, con un gobierno del Estado inmóvil y amplios sectores de la vanguardia teórica hipnotizados (eclipsados) por el cómodo internacionalismo vulgar luxemburguista, la independencia política aparecía como la salida más adecuada, desde la política internacionalista30, de resolver la cuestión nacional en cuanto a Cataluña y, especialmente, para abrir un necesario debate en el seno de la vanguardia. Sin embargo, la cuestión ofrece un panorama completamente diferente en el actual estado de cosas, habiéndose celebrado la consulta del 9-N y en las puertas de unas elecciones legislativas el 27 de septiembre. A diferencia del criterio practicista de la burguesía y del nacionalismo independentista pequeñoburgués –Esquerra Independentista, principalmente–, que tiene la independencia como proyecto nacional entre ceja y ceja y se agarrará donde sea, estos dos escenarios diferentes exigen un estudio detallado y no dejarse llevar ciegamente por la corriente ilusionante que una y otra vez las burguesías mediana y pequeña catalanas intentan encender, ni sacárselo de encima de igual forma sin tener en cuenta los matices —matices que son decisivos en la historia universal en general y en la historia del marxismo en concreto.

La consulta del 9-N, que finalmente terminó en nada y como arma para ganar tiempo, suponía una prueba de fuego para la actitud internacionalista de la vanguardia teórica, tanto de Cataluña como del resto del Estado —y, en particular, de la nación opresora. Desde Cataluña, BiR llamó a la participación en tanto entendíamos que una oportunidad así de expresión directa de las masas en un tema tan candente y tan dilatado como este no podía pasarse por alto, tanto para resolver la opresión nacional catalana como para la educación internacionalista de la vanguardia y las masas trabajadoras, pero sin posicionarnos en concreto debido a su carácter no vinculante. Desde el resto del Estado, y con especial importancia desde la nación opresora, en complementariedad recíproca de tareas, otros colectivos de la Línea de Reconstitución llamaron también acertadamente a la participación y, en este caso por su situación de nación opresora, al voto por el Sí-Sí, según los razonamientos expuestos31. En cambio, como se pudo ver, muchísimos sectores de la vanguardia teórica, en cambio, llamaron al boicot (y, hay que decirlo, por formas absurdas de boicot), y aquellos sectores que habían llamado a la participación en la consulta, como desde la Esquerra Independentista, una vez celebrada ésta se desentendieron del resultado y del compromiso del mandato imperativo de las masas y se han subido al carro de las elecciones parlamentarias. Como se ha dicho antes, el 9-N se consumó en nada; la mayoría de la vanguardia perdió una oportunidad de oro en cuanto a la cuestión nacional para la educación internacionalista y se ha llegado, sin embargo, a un nuevo escenario infinitamente inferior, no tan sólo en el escenario político general para la cuestión nacional catalana sino que también (y principalmente por lo que interesa al movimiento revolucionario) en la reafirmación de las posiciones oportunistas y nacionalistas de la vanguardia teórica, que hacen más profunda una vez más la crisis de raíz en que se encuentra el movimiento comunista internacional.

En cambio, las elecciones parlamentarias del 27-S, como cualquier otra elección parlamentaria, no corresponden al mandato imperativo directo de las masas y consagran, al fin y al cabo, de nuevo, la pugna entre facciones de la burguesía catalana y estatal en un nuevo (y repetitivo a la vez) escenario para las negociaciones interburguesas. Por este motivo, desde BiR y desde la Línea de Reconstitución en general, a diferencia del 9-N, llamamos al boicot a estas elecciones y al nuevo ciclo electoral. En ningún caso significa ello renunciar al derecho a la autodeterminación para Cataluña y cualquier otra nación o región, ni siquiera renunciar a su independencia política o cualquier otra salida en unas nuevas condiciones concretas, sino que entendemos que las condiciones actuales (elecciones parlamentarias, con la consulta ya celebrada y relegada al fondo del cajón) no se corresponden con los intereses internacionalistas proletarios. El oportunismo nacionalista, en cambio, se aferra tanto al 9-N como al 27-S como algo idéntico y útil para realizar su proyecto nacional, burgués –en la línea practicista según la cual la independencia es algo meramente instrumental–, o los rechaza categóricamente sin tomar en consideración las diferentes posibilidades que ofrecen para el proletariado. Desde la unilateralidad burguesa que impregna todo el movimiento comunista se nos podría objetar de cambio de línea, de ausencia de posición firme –de metafísicos, que diría Rosa Luxemburgo, o de dualistas, que diría Kíevski–; pero precisamente el cambio sustancial de la situación política exige un posicionamiento sustancialmente diferente y concreto para cada escenario desde los principios del internacionalismo proletario32, tal y como ya comentamos en el documento publicado para el 9-N. Es más, contentarse con simples y superfluos comunicados políticos en una posición táctica inalterable ad infinitum, sea cual sea la evolución de los acontecimientos, sin abordar la cuestión desde la raíz, despreciando la política proletaria propia, no es más que hacer el juego a tal o cual sector de la burguesía en una típica (demasiado típica) ostentación practicista. Los principios del internacionalismo proletario, y de la cosmovisión marxista en general, son la base abstracta a partir de la cual se determinan y toman cuerpo diferentes posicionamientos tácticos según las condiciones concretas, que pueden variar y modificarse en el tiempo (y que enriquecen, en la síntesis teórica, la cosmovisión marxista); así, por ejemplo, en el caso actual de Galicia o el País Vasco, o de Cataluña hace una década, no es (o no era, respectivamente) adecuada la consigna de la independencia política en tanto que no existe (o no existía) tal movimiento político mayoritario y la independencia por lo tanto no se presenta (o no se presentaba) como la salida para resolver la cuestión nacional, y no sería tarea ni mucho menos de los comunistas encender la llama del independentismo33. Congelar posiciones tácticas, concretas y temporales como posiciones de principios –por ejemplo, la unión federal en que se construyó la URSS, la dirección técnica única en los unidades de producción en la URSS, la táctica insurreccionalista o la no independencia en ciertos casos–, lleva a paradigmas asimilados con los que afrontar mecánicamente cualquier otro problema concreto que acaban debilitando y estancando el marxismo34.

La miopía teórica de los practicistas, tanto de Cataluña como de la nación opresora que constituyen en las diferentes formas el grueso del movimiento comunista del Estado español (MCEe), lleva a no distinguir escenarios tan diferentes como una consulta con voto directo donde las masas tienen la decisión en sus manos y se las puede involucrar en el internacionalismo y en la posición respecto a la cuestión nacional, en una inmejorable ocasión para abrir la crítica sobre la cuestión nacional en la vanguardia teórica, y unas elecciones parlamentarias en que las diferentes facciones de la burguesía pugnan por una mejor posición negociadora y las masas son carne de cañón. Repetimos: escenarios tan diferentes no sólo por la diferencia de formalidades de elección, sino fundamentalmente por la diferente potencialidad que se puede extraer para los intereses revolucionarios. Un caso particular, absurdo e inigualable del desprecio por la teoría y por el trato concreto de las situaciones han sido los posicionamientos idénticos del PCPE-PCPC para el 9-N y el 27-S: llamar al boicot, sea la ocasión que sea, tanto para el 9-N como para el 27-S, apelando al «voto en clave de protesta introduciendo papeletas que manifiesten el rechazo a la UE y la OTAN»35, demostrando así que no han entendido nada sobre la cuestión nacional36. Lo más insultante del caso, y más perjudicial para los hábitos de la vanguardia teórica, es que presumen de «un análisis científico de la realidad de nuestro país, basado en el materialismo histórico y dialéctico, [que] ha permitido a los y las comunistas de Cataluña analizar y definir con claridad los intereses de clase que confrontan proyectos en Cataluña»; pues bien, ¿¡¿dónde está ese análisis científico, tan profundo y clarividente?!? Buscándolo no lo hemos encontrado en ninguna parte. No entraremos a hacer hipótesis sobre cómo, internamente desde el PCPE-PCPC, se llega a tales posicionamientos tan simplistas y favorables a los nacionalismos, pero si con una supuesta autoridad se pretenden justificar públicamente en base a un análisis tan contundente como parece… ¡lo mínimo es exponerlo a crítica de toda la vanguardia teórica y de las amplias masas! Y más tratándose del momento actual, de profunda crisis del movimiento revolucionario y con la cuestión nacional en el orden del día. Lo que no puede hacerse, sin caer en actitudes elitistas y liberales, sin desarmar a la clase, es tirar la piedra y esconder la mano, exponer el qué sin explicar el porqué y huir como oportunistas functus offictio intentando convencer sin educar, intentando no involucrarse en la teoría y crítica revolucionarias. La sana tradición marxista debe caracterizarse siempre por la exposición pública, por la explicación a todas las masas trabajadoras, de sus críticas y análisis, contra el secretismo y superficialidad de la política burguesa.

En el comunicado del PCPE-PCPC para el 27-S se afirma que «ninguno [de los proyectos en Cataluña] corresponde a los [intereses] de la clase obrera y capas populares catalanas». Si bien cualquier proyecto nacionalista debe ser ajeno a los intereses proletarios, esto no implica (ni mucho menos justifica) el dejar de lado la cuestión nacional, como hace el PCPE-PCPC y gran parte de la vanguardia teórica del MCEe (zambulléndose inevitablemente desde la conciencia burguesa en los aspectos económicos inmediatos e intentando quitarse de encima rápidamente aspectos que “sobresalgan” de este ámbito, como la cuestión nacional). La cuestión nacional se debe afrontar, como un asunto que afecta y escinde al proletariado, desde la política proletaria, desde la política internacionalista de solución democrática de la opresión nacional y fusión internacional. La actitud mencionada va relacionada con la actitud nacionalista de nación opresora de menospreciar y dejar pasar la cuestión nacional como algo que involucra sólo a la burguesía37, en lugar de un asunto en el orden del día que involucra a todas las clases sociales de la sociedad catalana y española y que, particularmente, alinea el proletariado detrás de tal o cual burguesía (como en cualquier escenario sin movimiento revolucionario reconstituido), o con la actitud nacionalista de nación oprimida de identificarse con un proyecto nacional y subordinar a éste la lucha revolucionaria en todos los escenarios políticos. Por el contrario, la cuestión nacional en España está más que nunca en el orden del día y exige del comunismo una política para abordarla, atenuarla, resolverla concretamente según el internacionalismo proletario -derecho a la autodeterminación y fusión del proletariado de todas las naciones- y las tareas del momento actual de la vanguardia —lucha de dos líneas en torno el Balance del Ciclo Revolucionario de Octubre en general, y en torno al balance de la cuestión nacional en concreto en este aspecto. Sólo podrá desarrollarse una verdadera conciencia revolucionaria capaz de emprender la titánica obra de revolucionar el mundo como todo si se es capaz de sintetizar y asimilar, conocer y saber tratar, cualquier tipo de relación social entre cualesquiera tipos de clases en la sociedad, de condensar cualquier caso y situación38, es decir, de desarrollar una cosmovisión revolucionaria totalizadora de todas las contradicciones y determinaciones39. Simplificar, o mejor dicho, rebajar y limitar la conciencia revolucionaria y sus “áreas de incumbencia” a aspectos empíricamente cercanos a las experiencias prácticas inmediatas exclusivas del proletariado (o de la aristocracia obrera, monopolizadora actual de los movimientos espontáneos), es decir, a lo que se tiene a mano, significa renunciar al papel activo dirigente de la conciencia revolucionaria y caer en la espontaneidad economicista, en la estrecha reproducción del papel empírico del proletariado en las contradicciones actuales, en la que se yuxtaponen mecánicamente diferentes tópicos de diferentes ámbitos (o frentes) parciales de resistencia (antifascismo, republicanismo, ecologismo, feminismo, etc.) sin la totalización revolucionaria40.

Concluyendo este análisis de la situación actual de la cuestión nacional en Cataluña, resta decir que, como en cualquier fenómeno, la contradicción principal que rige el procés sobiranista está determinada externa e internamente a la vez. El procés sobiranista se desarrollará, por tanto, según la oposición, la iniciativa y la respuesta de la burguesía media y pequeña catalana hacia el bloque dominante español y según la configuración y relaciones internas de las fuerzas políticas de tales capas de la burguesía, siendo esto último lo fundamental, ya que las relaciones internas se manifiestan activamente a través de relaciones externas41 o, en este caso, la actitud hacia el Estado burgués español será manifestación de las contradicciones internas del frente de la burguesía nacionalista. Vista la situación actual, llevando al límite el tempo para las negociaciones interburguesas en un nuevo panorama político, y con la característica vacilación e incapacidad de la burguesía pequeña catalana y castellana42, el procés seguirá a la orden del día por mucho tiempo. La reforma constitucional o una nueva articulación regional será necesariamente el contexto en que desembocarán las negociaciones interburguesas, en el que muy probablemente determinados sectores de la burguesía media catalana que todavía no se han descolgado del procés cederán ante las nuevas propuestas. Como ejemplo podría ponerse la patronal catalana CECOT, miembro de Fomento del Trabajo pero a la vez adherida al Pacto Nacional para el Derecho a Decidir y el Manifiesto del Far43, en la que ya en el año 2012 sólo había un 53 % de las empresas favorables a la independencia y, por el contrario, un 44% admitían “incertidumbre” ante la situación actual (“desorientación”, podría decirse mejor)44. La situación es similar a tantas otras patronales de la media burguesía catalana, aunque ciertamente hay patronales más decididas que otras —patronales de ámbito más local y catalán, como FemCat. Actualmente, en la misma CECOT, un 98% de sus miembros creen que no se puede seguir en la situación actual45. Por tanto, nuevos escenarios políticos y sobre todo nuevas propuestas pactadas (reforma constitucional, más inversiones, cumplimiento del Estatuto, etc.) podrían hacer girar la “incertidumbre” y la necesidad de una “salida” hacia posiciones más firmes contrarias a la independencia política de Cataluña. A tal salida, en diferentes sentidos según sus respectivos intereses, ya se han mostrado favorables sectores de la gran burguesía, como PSOE-PSC y UDC46, así como la gran patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, y sectores de la pequeña burguesía y aristocracia obrera (Podemos, IU-ICV, etc.). El punto fundamental, lo que nos interesa a nosotros, será la capacidad para resolver la cuestión nacional, de encontrar una solución democrática, lo que se presenta como extremadamente improbable en este nuevo escenario, dejado de lado el 9-N y ante un período de intensas negociaciones interburguesas —y más si opciones emergentes de la nueva política como Podemos giran la cabeza y miran hacia otro lado ante la cuestión nacional. Por otra parte, todo puede sacar a la luz aún más contradicciones en el bloque de la burguesía media y pequeña catalana, que podría llevar a cierto bravuconería o radicalización de algunas de sus fuerzas, en contraposición a previsibles deserciones, con la consiguiente potenciación del nacionalismo entre las masas trabajadoras.

Por ello, desde BiR entendemos que el 9-N debía ser un evento clave, un antes y un después, tanto para dar salida al problema nacional catalán –mandato imperativo de las masas en lugar de negociaciones interburguesas y caminos parlamentarios interminables que siguen alimentando el problema nacional–, como para poner a prueba la capacidad de la vanguardia teórica de no hacer el juego a tal o cual nacionalismo, como finalmente ocurrió ya fuera pasando por alto el 9-N boicoteándolo u omitiendo la expresión directa de las masas haciendo seguidismo para el 27-S. Inevitablemente, por consecuencia, a diferencia de lo que le gustaría a la gran burguesía del bloque dominante47 (y a la mayoría del MCEe, inmóvil e incapaz), la cuestión nacional no desaparecerá de repente sin dejar rastro. La práctica de estos últimos meses, como criterio de verdad, muestra que no se trata de levantar un nacionalismo radical o de dejar pasar los acontecimientos de la lucha de clases, sino de hacer avanzar el internacionalismo proletario y de ser capaces de abordar la realidad y las tareas subjetivas ineludibles que el estado objetivo del movimiento revolucionario actual presenta. La única salida que interesa al proletariado revolucionario es el internacionalismo, hacer política propia y tratar profundamente la cuestión nacional desarrollando la lucha de líneas entorno el Balance para la reconstitución ideológica del comunismo, siendo esta el primer problema que debe abordar la revolución. La decadencia objetiva generalizada de la cosmovisión revolucionaria, derrotada y estancada en todas partes, reducida a mero decálogo político, fosilizada como herencia histórica ya constituida, desbordada e incapaz respecto a los nacionalismos, el positivismo y tantos otros aspectos burgueses, debe convertirse, por obra subjetiva creativa, en fertilidad para su elevación, para su reconstitución como ideología del proletariado revolucionario.

¡PROLETARIOS DEL MUNDO, UNÍOS!

21 de septiembre de 2015

Notas

1) De hecho, el reconocimiento implícito, de facto, de dicho desplazamiento de la lucha de clases ya se dio en los años 20 y 30 del siglo pasado con las tácticas frentepopulistas de la Komintern, con las que el proletariado se subordinó a las facciones que anteriormente se habían combatido arduamente (pequeña burguesía, burguesía liberal, aristocracia obrera de los grandes partidos socialdemócratas de la época, etc.). La revolución fue desapareciendo del horizonte de la lucha de clases en favor de las intrigas interburguesas (república, “democracia”, etc.).

2) Lo analizamos con profundidad en nuestro documento La encrucijada del nacionalismo: https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/

3) «Lo principal que no comprenden los “socialistas” –y de aquí su miopía teórica, su cautividad en poder de los prejuicios burgueses y su traición política al proletariado– es que en la sociedad capitalista… no puede haber nada intermedio, nada que no sea la dictadura de la burguesía o la dictadura del proletariado [política de la burguesía o política del proletariado]» — LENIN, Vladimir Ílich; Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado, I Congreso de la III Internacional, 4-3-1919; https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/internacional/informe.htm. Nota y negritas nuestras.

4) En distintos mítines electorales (del 8 de septiembre, por ejemplo) y varias entrevistas (en La Vanguardia el 18 de septiembre, por ejemplo), el Secretario General de UDC, Ramon Espadaler, afirma que «Unió es lo más parecido a ese proyecto de CiU de toda la vida» y que «Unió es la CiU del siglo XXI», recogiendo el papel histórico de CiU como gran capital catalán incrustado y vinculado al bloque estatal.

5) En un comunicado publicado a inicios de septiembre de 2015, Fomento del Trabajo se declara en contra del carácter “especial” del 27-S y la hoja de ruta independentista, e insta a las instituciones gubernamentales a cumplir las competencias estipuladas en el Estatuto y a invertir más en Cataluña. En general, apuesta por la estabilidad y la seguridad jurídica, en un marco legal (así consideraba que debía ser la consulta del 9-N), como pilar de la gran burguesía catalana en la articulación del bloque dominante de la España. En el mismo sentido, con sus particularidades, se expresaba el comunicado publicado por el Círculo de Economía. La diferente posición entre Fomento del Trabajo y el Círculo de Economía por un lado y las patronales de la mediana y pequeña burguesía catalana por el otro demuestra, de nuevo, la escisión y la oposición en el campo de la burguesía, contradicción principal sobre la que avanza el procés sobiranista. En el resto de España, el gran capital financiero también se pronunció en el sentido de Fomento del Trabajo y del Círculo de Economía, a través de un comunicado publicado el 18-9-2015 por la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

6) Manel Pérez escribía en La Vanguardia, el día después de la conferencia de Mas ante el Círculo de Economía (29-5-2015), que «el resultado fue la ampliación de las distancias políticas entre el president y un sector significativo de la burguesía barcelonesa.(…) Mas y Costas dejaron claro que, un año después, las diferencias políticas se han ampliado».

7) El 10-8-2015 el Secretario General de UDC, Ramon Espadaler, afirmó que apoyarían al nuevo gobierno del Estado si se atienden las demandas catalanas de mejor financiación y más competencias: http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/884648-udc-obre-la-porta-a-donar-suport-al-nou-govern-de-lestat.html?dema=1 | En este sentido, el 27-8-2015 Duran i Lleida se reunió con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy: http://politica.elpais.com/politica/2015/08/26/actualidad/1440622992_954201.html

8) De este sector de la burguesía mediana se creó el grupo Empresarios de Cataluña, con medio millar de empresarios inicialmente: http://www.ara.cat/economia/unionista-Empresaris-Catalunya-PIB-independencia_0_1303669882.html

9) El ejemplo más claro es el paso de Albert Rivera (Ciutadans) del ámbito catalán al ámbito estatal para la conquista de la Moncloa.

10) En un comunicado publicado el 3-8-2015 por el CC del PCPE se afirma sin concreción, concibiendo a la burguesía como un todo homogéneo, que entre Cataluña y el resto de España se da «la pugna entre la burguesía catalana y la central por la posición que debe tener la primera en las estructuras del imperialismo europeo y atlantista» (http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-electoral-del-27s/); en el comunicado publicado por RC de cara al 9-N se decía sin concreción, y pudiendo dar a entender que el proceso tiene el carácter de clase motivador de la gran burguesía, que «el 9 de noviembre de este año se quiere llevar a cabo una consulta soberanista en Cataluña, fomentada y dirigida por los sectores más reaccionarios de esta nación» (http://blog.reconstruccioncomunista.org/2014/09/sobre-el-9n-en-catalunya_16.html); en un comunicado publicado el 18-12-2013 por el Comité Nacional del PCOC, tras el pacto soberanista para la consulta del 9-N, se afirma que «bajo todo este estruendo monopolizado por el nacionalismo, se esconde una nueva pugna interburguesa entre sectores de la oligarquía financiera, que instrumentalizan los sentimientos nacionales de los pueblos a fin de conseguir mayores cuotas de mercado y posicionarse en mejores condiciones en el mercado internacional» (http://www.pcoe.net/actualidad1/actualidad-nacional/517-sobre-la-consulta-por-el-derecho-a-decidir-en-cataluna).

11) http://www.elsingular.cat/cat/notices/2014/12/sectors_proxims_a_erc_pressionen_l_anc_105236.php

12) En el preacuerdo de julio para la lista unitaria se definió que ERC ocuparía la vicepresidencia, la presidencia del Parlament y cuatro de cada diez consejerías: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/cdc-erc-mas-junqueras-27s-4357493

13) http://www.diaridetarragona.com/catalunya/32347/la-cup-abandona-les-negociacions-sobre-el-9-n-

14) Crida Constituent, Full de ruta cap a la independència: http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/Full-de-Ruta-2015-Per-la-Ruptura1.pdf

15) En el documento que publicamos como presentación del colectivo y con motivo del 9-N hicimos un resumen de las diferentes ramas de la Esquerra Independentista: «en [la Esquerra Independentista], de la misma forma que en otras organizaciones, se pueden discernir varias contradicciones definitorias. En este caso, según el grado de subordinación a otros sectores del «bloque soberanista» se pueden identificar el ala derechista, representada por Movimiento de Defensa de la Tierra (MDT) y confiando en la capacidad del «proceso soberanista» para generar desestabilización aprovechable por la enigmática «revolución» o «transformación social»; el ala izquierdista, representada principalmente por Endavant y Arran, críticos y escépticos con el seguidismo a CiU y ERC y la deriva rupturista del «proceso soberanista»; y el ala de centro, basculante y catalizador entre las dos tendencias anteriores, ocupada por la Candidatura de Unidad Popular (CUP)» (https://balancirevolucio.wordpress.com/2014/11/03/parany-del-nacionalisme/).

16) Crida Constituent, Marc polític: http://perlaruptura.cat/wp-content/uploads/2015/07/10-Punts-per-la-Ruptura1.pdf

17) Negritas nuestras.

18) En el documento Full de ruta cap a la independència de Crida Constituent se afirma, en esta línea practicista de ir a remolque de lo fácil que ofrezcan las pugnas interburguesas y dejando completamente de lado expresiones democráticas como la del 9-N, que ya las elecciones municipales de mayo (!) «serán las primeras elecciones desde el 9N en las que los ciudadanos podrán expresar de manera clara su voluntad de ruptura con el Estado y de construcción de una República Catalana Independiente».

19) En el documento de La CUP, la alternativa necesaria publicado el 11-1-2009 se expone el proyecto burgués de reivindicaciones concretas y combinación de reformismo civil e institucional (al que hay que añadir el componente nacionalista): «entendemos la Unidad Popular como una agrupación de movimientos populares y organizaciones políticas de diferentes sectores de las clases populares anticapitalistas con un programa claro de reivindicaciones concretas. (…) La unidad popular combina la movilización y la desobediencia civil de los sectores populares, junto con la acción institucional yendo más allá de simples agrupaciones electorales, constituyendo la agrupación de todas las fuerzas transformadoras de la sociedad bajo un programa de reivindicaciones concretas, y sin olvidar los elementos políticos generales o estratégicos» (http://blanes.cup.cat/sites/blanes.cup.cat/files/cupalternativanecessaria.pdf, p. 11). Traducción y negritas nuestras.

20) La subordinación de la revolución al territorio catalán y a su independencia es un rasgo histórico y denominador común de la Esquerra Independentista desde sus orígenes: «El PSAN cree que las posibilidades revolucionarias de los Países Catalanes dependen de su dimensión nacionalista» (PSAN, Declaración de principios, 1969); «Para la destrucción de los Estados burgueses que oprimen las naciones y por la construcción, en una Europa socialista, del Estado Socialista de los Países Catalanes, como paso hacia la sociedad comunista» (PSAN, Declaración política, 1976); «Las principales tareas del MDT son la creación de las estructuras sociales y políticas necesarias en el camino para el establecimiento de una República Socialista Catalana» (MDT, Declaración de principios, 1998). Traducción y negritas nuestras.

21) Una explicación bien elaborada de tal consigna, mal interpretada habitualmente en clave espontánea, se ofrece aquí: http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/CAPIId.htm , El debate cautivo (MAI, 2007): http://www.nodo50.org/mai/Documentos/MAI/ElDebate/INDICE.htm

22) Es habitual en la Esquerra Independentista, y en la mayoría de movimientos nacionalistas pequeñoburgueses de naciones oprimidas, limitarse a apoyar las naciones oprimidas e intentar hacer pasar como internacionalismo una solidaridad entre éstas (o “países del sur de Europa”, que más imperialista tal consigna no puede ser), en lugar de trabajar para la fusión entre todas las naciones, entre el proletariado de la nación opresora y de la nación oprimida, superando o atenuando la escisión nacionalista en lugar de potenciarla —siempre en el marco, obviamente, de resolver democráticamente la opresión nacional. En este nacionalismo de naciones oprimidas (internacionalismo según ellos) es también habitual homogeneizar la nación opresora, sin distinguir su proletariado y las diferentes facciones de clase tanto del proletariado como de la burguesía. De todo ello, casos como el de Palestina, Kurdistán, etc., son una buena muestra.

23) La vanguardia teórica del proletariado constituye una parte objetiva de la clase proletaria, una parte consciente diferenciada del resto de la clase debido a la división social del trabajo, que se plantea cuestiones para superar el capitalismo —comunistas, anarquistas, sectores feministas, republicanistas, ecologistas, etc. El movimiento revolucionario del proletariado, el Partido Comunista de Nuevo Tipo, es la síntesis de estos polos opuestos: de la vanguardia teórica marxista-leninista y las amplias masas proletarias y trabajadoras, de la conciencia y el ser en un todo único determinado por un sistema de organizaciones y correas de transmisión (vanguardia práctica) que progresivamente va borrando tal diferenciación desde la dirección del sujeto consciente. Por lo tanto, hay deberes de la vanguardia teórica para poder generar tal movimiento de toda la clase y otros sectores, que se concretan en el plan de reconstitución ideológica y política del comunismo.

24) Aparte de no concebir la realización de las tareas democráticas pendientes en el marco de una revolución democrático-burguesa de nuevo tipo, a través del Nuevo Poder y como prólogo de la revolución comunista –como Rusia, China, Perú, etc.–, sino cayendo en la constitucionalidad burguesa y en arrancar cuotas de poder del Estado burgués, en las tácticas frentepopulistas se tomó una línea de deber patriótico nacional como misión histórica. Hablando de Bulgaria, en este caso: «El Frente de la Patria plantea como tarea inmediata de su lucha el derrocamiento del gobierno actual, antipopular y hitlerista y la formación de un verdadero gobierno nacional búlgaro. Apoyado en la voluntad y el apoyo de todo el pueblo búlgaro, este gobierno preparará las condiciones para la convocatoria de una Gran Asamblea Nacional, que determinará la futura forma de gobierno de Bulgaria y creará las garantías constitucionales y materiales necesarios para la libertad, la independencia y el florecimiento de nuestra patria» — DIMITROV, Gueorgui; El programa del Frente de la Patria, Obras Completas, Tomo XI, Editorial del PCB, 1954; pág. 110. | «El Frente de la Patria surgió, se desarrolló y creció bajo la dirección de la clase obrera como una necesidad histórica para Bulgaria. En sus manos se encuentra hoy su bandera nacional »— DIMITROV, Gueorgui; Las raíces históricas del Frente de la Patria (Informe al II Congreso del Frente de la Patria, 2-2-1948), Obras Completas, Tomo XIII, Editorial del PCB, 1954; pág. 447-508. Negritas nuestras.

25) Ada Colau se reunió el 22-6-2015 por petición propia expresa con los líderes de CC.OO. y UGT para establecer “una relación estable y de colaboración”: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/ada-colau-reune-con-los-secretarios-generales-ccoo-ugt-4296699

26) Comunicado de disolución del PCC, 2-11-2014: http://noticies.pcc.cat/2014/11/comunicat-de-dissolucio-del-pcc.html

27) En L’Hospitalet, en las elecciones municipales hubo una participación del 53,4% en 2015 (http://www.l-h.cat/elec/elec.aspx?idioma=1&tipus=R&a=58101 ), a diferencia del 50,2% en 2011 y el 46,9% en 2007 (http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5uFlpxPfmIUc6KZj8mLnLOw10zDNZLgbMqazB ). En Sant Adrià del Besós, en las elecciones municipales hubo una participación del 49,78% en 2015, a diferencia del 45,40% en 2014 (http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813194/sant/adria/besos ). En Santa Coloma de Gramenet, en las elecciones municipales hubo una participación del 53,99% en 2015, a diferencia del 49,68% en 2011 (http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813245/santa/coloma/gramenet ). En Badalona, ​​en las elecciones municipales hubo una participación del 57,53% en 2015, a diferencia del 52,11% en 2011 (http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813015/badalona ). En Badía del Vallés, en las elecciones municipales hubo una participación del 52,64% en 2015 a diferencia del 47,62% en 2011 (http://www.naciodigital.cat/sabadell/municipals2015/municipi/0840904/badia/valles ). En Barcelona, ​​en las elecciones municipales hubo una participación del 60,61% en 2015, a diferencia del 52,99% en 2011 (http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/municipals2015/municipi/0813019/barcelona ). En concreto, en Barcelona es de destacar el aumento de participación en los distritos obreros como Sant Andreu (del 49,6% en 2007 y el 52,8% en 2011, al 61,8% en 2015), Nou Barris (del 45,4% en 2007 y el 47,6% en 2011, al 55,5% en 2015) y Horta-Guinardó (del 47,7% en 2007 y el 50,7% en 2011, al 58,7% en 2015) (Ayuntamiento de Barcelona: Informe sobre las elecciones locales). Nótese que en los municipios con renta más baja de Cataluña –Badia del Vallès, Sta. Coloma de Gramanet y St. Adrià de Besòs– y los distritos de Barcelona que reúnen los barrios con rentas más bajas –especialmente Nou Barris (Ciutat Meridiana, Vallbona, Turó de la Peira, etc.)–, el aumento de participación no es tan significativo con respecto a los demás municipios y distritos citados, debido a la mayor “desvinculación” del proletariado profundo de las correas e influencia de la aristocracia obrera. (Ayuntamiento Barcelona: Distribución territorial de la renta familiar per cápita en Barcelona y Ayuntamiento de Barcelona: La renta familiar disponible bruta de Barcelona en el contexto catalán).

28) En una entrevista del 6-8-2015 a Antonio Baños, candidato de la CUP en el Parlamento por el 27-S, afirma sobre la importancia de las áreas metropolitanas: «el independentismo que ganará es el que se está construyendo en las áreas metropolitanas» (http://kaosenlared.net/banos-el-independentismo-que-ganara-es-el-que-se-esta-construyendo-en-las-areas-metropolitanas/); en una entrevista de 5-8-2015, García Albiol, candidato del PP, se declaró «convencido» de que si los partidos independentistas son capaces de convencer a los votantes de las grandes ciudades y el área metropolitana de Barcelona que suelen participar en las elecciones generales pero no a las catalanas, «habrá un resultado espectacular» (http://www.abc.es/espana/20150805/abci-albiol-cataluna-elecciones-ganar-201508051037.html); «Este territorio | área metropolitana | es la madre de todas las batallas, aquí tenemos que quemar prácticamente todos los cartuchos y dejar algún petardo pequeño para el resto de Cataluña», afirma un dirigente territorial de CDC (http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/junts-pel-marca-com-prioritat-larea-metropolitana-cara-27-s-4.418.995).

29) A pesar de sus notables diferencias –siendo el maoísmo el punto más elevado alcanzado en el Ciclo de Octubre, en concreto con la revolución peruana, y el hoxhismo la historia de la línea bolchevique del PCUS repetida como farsa–, tanto desde China como desde Albania se partía de bases comunes del paradigma abierto con la Revolución de Octubre, como lo son el fatalismo optimista, el economicismo, etc.: «El hundimiento de la burguesía y las demás clases explotadoras y la victoria del comunismo son inevitables, necesarios e independientes de la voluntad del hombre» — CHUN-CHIAO, Chang; Acerca de la dictadura omnímoda sobre la burguesía, revista Hongqi, nº4, 1975. Traducción nuestra. | «Este optimismo revolucionario emana de las propias leyes objetivas del desarrollo de la sociedad. El capitalismo es un sistema que la historia ha condenado a caer. Nada, ni la rabiosa resistencia de la burguesía, ni la traición de los revisionistas modernos, pueden salvarlo de su inevitable final. El futuro pertenece al socialismo y el comunismo» — HOXHA, Enver; Eurocomunismo se anticomunismo, 1980.

30) La política internacionalista se fundamenta en el reconocimiento y aplicación del derecho a la autodeterminación para las naciones y regiones oprimidas o especiales y por la fusión del proletariado de todas las naciones en un movimiento común contra todo el orden de cosas actual, supeditándose en todo momento los intereses de la revolución comunista. Por lo tanto, desde la política internacionalista, la cuestión de independencia o no, o cualquier otro tipo de relación entre naciones o regiones, es una expresión concreta del derecho a la autodeterminación que debe evaluarse según las condiciones específicas de cada caso y los intereses generales de la revolución; así, cualquier escenario de independencia política de cierta nación o región es de carácter transitorio para la fusión internacional de las naciones y según la política internacionalista, en lugar de ser algo perenne para una construcción nacional.

31) Cèl·lula Roja: https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/ | Juventud Comunista de Almería y Juventud Comunista de Zamora: http://jcalmeria.blogspot.com.es/2015/05/el-9-n-y-el-internacionalismo-proletario.html | MAI: https://cellularoja.wordpress.com/2014/11/07/declaracion-en-torno-al-9n-en-cataluna/ | Nueva Praxis: https://nuevapraxis.wordpress.com/2014/11/07/algunas-reflexiones-en-torno-al-9n-y-la-cuestion-nacional-catalana/

32) «El marxismo exige de nosotros que tengamos en cuenta con la mayor precisión y comprobemos con toda objetividad la correlación de clases y las peculiaridades concretas en cada momento histórico» — LENIN, Vladimir Ílich; Cartas sobre tácticas, Obras Escogidas, Tomo VI, Progreso 1973; pág. 111.

33) Lo mismo podría decirse del posicionamiento con respecto el caso de Polonia o Ucrania en el siglo XIX y principios del XX; hasta mediados del siglo XIX era adecuado para el movimiento revolucionario internacional apoyar en las condiciones concretas la independencia política de Polonia como opresión nacional rusa y movimiento mayoritario presente (insurrecciones de 1831, 1863) para resolverla, pero a finales del siglo XIX y principios del XX ya no era adecuada la consigna de independencia de Polonia porque tal movimiento mayoritario había cesado de existir —por diferentes razones históricas, como sería el ascenso de la burguesía polaca integrada en el mercado interno ruso y la aceptación de cierta autonomía regional, y por la política internacionalista llevada a cabo. Igualmente, respecto a Ucrania era inadecuada tal consigna, dado que no existía tal movimiento —por diferentes razones históricas, como la base común todavía no suficientemente diferenciada de la Pequeña Rusia con la Gran Rusia, la dispersión territorial de Ucrania y la débil cultura nacional propia. Posteriormente a octubre de 1917, con el poder soviético devenido Nuevo Poder real, y en el contexto de inminente guerra civil, a pesar de florecer el nacionalismo por todos lados, según los intereses de la revolución comunista internacional los bolcheviques accedieron a conceder la independencia a territorios como Finlandia pero a posponer la independencia de territorios estratégicamente comprometidos como Ucrania —que sin embargo finalmente se constituyó como independiente de mano de los cadetes, firmó por separado el trato de Brest-Litovsk con la burguesía militar alemana y en pocas semanas terminó invadida por esta última.

34) «Los paradigmas no solo resuelven problemas que no se había sabido cómo atacar, sino que prometen resolver muchos otros por vías similares. (…) En tanto los paradigmas se mantengan firmes, pueden funcionar sin un acuerdo sobre la racionalización o sin ningún intento de racionalización en absoluto» — KUHN, Thomas; La estructura de las revoluciones científicas; Fondo de Cultura Económica, Tercera Edición, México, 2008; pág. 14 y 125.

35) http://pcpc.cat/resolucio-de-la-conferencia-nacional-del-pcpc-sobre-la-questio-nacional/ y http://pcpc.cat/davant-la-convocatoria-electoral-del-27s/, respectivamente.

36) En otra muestra de incomprensión del carácter concreto que en cada situación específica se debe dar a la ejecución del derecho a la autodeterminación, y alargando tal incomprensión a un modelo confederal absoluto que no se acerca en lo más mínimo a las condiciones de un centro imperialista y los intereses unitarios de la revolución, en una entrevista el 29-8-2015, Carmelo Suárez afirma que «el PCPE tiene su formulación de carácter confederal porque es un tema que no está determinado históricamente». (http://www.librered.net/?p=40282). Negritas nuestras.

37) Aquí pueden confluir puntualmente elementos tanto del derechismo baueriano como del izquierdismo luxemburguista de nación opresora, ya que al entender la cuestión nacional como un asunto de la burguesía se cae en la concepción baueriana de los elementos de la nación como poseedores de bienes materiales culturales que se circunscribe en la actualidad, por tanto, únicamente a las clases dominantes, y en la concepción luxemburguista que rechaza la cuestión nacional para el proletariado debido tanto a un supuesto excluyente derecho político que el proletariado no debe tocar como a una supuesta unidireccionalidad económica que borra las posibilidades de resolver la cuestión nacional.

38) «Se puede “elevar la actividad de la masa obrera” únicamente a condición de que no nos limitamos a hacer “agitación política sobre el terreno económico”. Y una de las condiciones esenciales para esta extensión indispensable de la agitación política consiste en organizar denuncias políticas omnímodas. (…) La conciencia de la clase obrera no puede ser una verdadera conciencia política si los obreros no están acostumbrados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y de opresión, de todos los abusos y violencia, cualesquiera que sean las clases afectadas; a hacerse eco, además, desde el punto de vista [comunista], y no desde ningún otro… La conciencia de las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia de clase si los obreros no aprenden –basándose en hechos y acontecimientos políticos concretos y, además, actuales sin falta– a observar cada una de las otras clases sociales en todas las manifestaciones de su vida intelectual, moral y política; si no aprenden a hacer un análisis materialista y una apreciación materialista de todos los aspectos de la actividad y la vida de todas las clases, sectores y grupos de la población. Quien orienta la atención, la capacidad de observación y la conciencia de la clase obrera de manera exclusiva –o aunque sólo sea con preferencia– hacia ella misma, no es un [revolucionario], ya que el conocimiento de la clase obrera por sí mismo está ligado de modo indisoluble a la completa claridad no sólo de los conceptos teóricos… o mejor dicho: no tanto de los conceptos teóricos como de las ideas, basadas en la experiencia de la vida política, sobre las relaciones entre todas las clases de la sociedad actual» — LENIN, Vladimir Ilich; ¿Qué hacer?, Apartado III, 1901-1902; https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/quehacer/index.htm. Negritas nuestras.

39) «Lo primero que hay que hacer es comprender [la base terrenal] en su contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir en la familia terrenal el secreto de la sagrada familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquélla» — MARX, Karl; Tesis sobre Feuerbach, 1845; https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm.

40) Por ello, desde la Línea de Reconstitución se entiende que la Guerra Popular es la etapa de conquista de las amplias masas, ya que, siendo la única estrategia universal adecuada a las condiciones de la revolución proletaria (cuestión del Nuevo Poder, etc.), pone en tensión todas las relaciones sociales entre clases y condensa en un único proceso todas las contradicciones de la sociedad y, así, organizadas militarmente para el Nuevo Poder, las masas pueden desarrollar la conciencia revolucionaria asimilando todos los aspectos, pueden dilucidar entre revolución y contrarrevolución, entre la nueva sociedad en construcción y los gritos de la antigua sociedad en agonía, a través de su propia experiencia práctica en condiciones nuevas; una conciencia revolucionaria que de ninguna forma se desarrolla espontáneamente en las luchas resistenciales –parciales por naturaleza, y mayoritariamente pacíficas en centros imperialistas– ni en acumulaciones de fuerza entorno reclamas reformistas (República, antiimperialismo, etc.). Los procesos de Guerra Popular en China o Perú, así como la guerra civil en Rusia de 1917-1922, muestran que es en tal contexto en que las amplias masas proletarias y trabajadoras (campesinos, artesanos, pequeños propietarios, etc.) se ganan para la revolución —guerras interburguesas como la Guerra Civil en España o diferentes guerras de liberación nacional (Argelia, Vietnam, etc.) también muestran que las masas se ganan a través de la organización y puesta en tensión de toda la vida social y la movilización militar.

41) Esto es una forma universal de cualquier fenómeno —y clave para entender la derrota en la URSS, China, Albania, etc., como resultado de la lucha de clases en su interior, y particularmente de la debilidad e insuficiencia de la línea proletaria, como factor principal y no caer en causas externas (cerco imperialista, espías, etc.) como factor principal. Sobre la contradicción latente en la mercancía Marx decía que: «La oposición interna entre valor de uso y valor, encerrada en la mercancía, viene representada mediante una oposición externa, o sea, mediante la relación de dos mercancías. (…) La forma simple del valor de una mercancía es la forma fenoménica simple de la oposición entre valor de uso y valor contenida en ella» — MARX, Karl; El capital, Libro I, Volumen I, Sección primera.

42) Véanse los fracasos y las dudas en los momentos de la I República, impulsada por la burguesía liberal y sectores inferiores de la burguesía y última verdadera tentativa democrático-revolucionaria de la revolución burguesa española (posterior formación y consolidación del bloque dominante moderno de España ), de la aprobación vacilante y anulación inmediata de las leyes de Solución de Conflictos derivados de los contratos de cultivos y de Contratos de Cultivo para los pequeños productores agrícolas catalanes en los años 30 del siglo pasado, de la proclamación de la República Catalana en la II República, etc.

43) En mayo de 2014, una veintena larga de patronales y asociaciones de la burguesía media y pequeña catalana (Cecot, Fepime, AMEC, Pimec, FemCat, etc.), junto a ciertos elementos de Fomento del Trabajo, firmaron en Llafranc el Manifest del Far adhiriéndose al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y apoyando el procés sobiranista: http://www.elpuntavui.cat/ma/article/3-politica/17-politica/738643-el-mon-empresarial-catala-es-mobilitza-pel-dret-a-decidir.html

44) http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/empresaris-cecot-recolza-independencia-patronal-terrassa-2223714

45) http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html

46) Como política de facciones de la gran burguesía que buscan cierta salida “pactada” a la situación actual se entienden los tanteos entre UDC y PSC en Cataluña y el hecho de que, a raíz de la entrevista a Felipe González del 30-8-2015 en El País donde “alertaba” a los catalanes de los “peligros” del procés sobiranista y sus declaraciones posteriores en La Vanguardia sobre modificar la Constitución para reconocer Cataluña como nación, el líder de UDC, Duran Lleida, manifestara el 30-8-2015 su “agradecimiento” respecto a una persona con la que siempre se había “entendido” y el Secretario General de UDC, Ramon Espadaler, destacara el 5-9-2015 que Felipe González “hace un reconocimiento interesante de la realidad nacional de Cataluña” y afirmara que “este es el camino, pero tenemos que pasar de las buenas palabras a los hechos”.

47) En una entrevista el 3-9-2015, el presidente de la patronal CECOT, Antoni Abad, explica que en Fomento del Trabajo, patronal de la que forma parte, no se ha abierto el debate sobre la cuestión nacional catalana: http://www.europapress.es/economia/noticia-abad-cecot-cree-cataluna-independiente-seguiria-eurozona-20150903111654.html

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s